מתכננים קיבוץ?
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מתכננים קיבוץ?

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 31.3.2011

 

מחזור שלישי של קורס מתכננים במגזר הכפרי יוצא לדרך בחסות הטכניון. הרישום בעיצומו ואמור להסתיים ב-10.4.2011, ראיונות הקבלה - בתחילת מאי.

 

מטרת הקורס היא להקנות ידע ממוקד למתכננים, אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תוכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו: משבצת, נחלות, חלקות א', מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

 

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי הם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המפעם, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, משרד הפנים, האיחוד החקלאי, התנועה הקיבוצית, מרכז המועצות האזוריות, איגוד המתכננים.

 

משך הקורס: שני סמסטרים, 80 שעות אקדמיות בכל סמסטר. הקורס יכלול עשרים מפגשים בני 8 שעות כל אחד ויימשך מ-09:30 עד 17:30 (כולל שתי הפסקות),

 

הנושאים העיקריים בתכנית הלימודים הם היבטים של תכנון - מקומי, מחוזי וארצי. יזמות וכלכלה, חוקים ותקנות, היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר, איכות הסביבה והיבטים הסטוריים.

 

המעוניינים להירשם לתכנית מוזמנים לשלוח טופס מלא בצרוף קורות חיים למייל: pittovi@017.net.il, או בפקס 04-8294071 לידי טובי אלפנדרי.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים