במרחק טלפון ממך
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

במרחק טלפון ממך

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.3.2011

 

בראשית השבוע הבא ישלח למזכירויות הקיבוצים דף קשר תנועתי, ובו פרטי התקשורת עדכניים אל כל גורמי מטה התנועה.

 
"המהלך הוא חלק מרצון התנועה בחיזוק הקשר עם הקיבוצים", מסביר מרקי לוי (זיקים), מנכ"ל התנועה. לדבריו, חשוב לנו שהקשר יהיה הדדי, בין התנועה לקיבוצים, ובין הקיבוצים - ממלאי תפקידים ו"החבר מן השורה" - לממלאי התפקידים בתנועה.

 
ברשימה פרטי התקשרות אל המזכיר, מנכ"ל, אגפים - רכזי אזור מלווי קיבוצים, משימות לאומיות, כלכלה, וחברה, אל המחלקות - משפטית, חינוך, בריאות ורווחה, תרבות, הכנה לצה"ל וליווי חיילים, צמיחה דמוגרפית, קידום נשים, טיפול פניות הפרט, ליווי מש"א בקיבוצים, מטה שיתופי, תכניות אימוץ חיילים בודדים, מתנדבי חו"ל בקיבוץ, ת.ל.מ (אתיופים), המוסד לבוררות ולגישור, דובר ותכנון תנועתי, וכמובן - הנהלת חשבונות, מבקר הפנים, ואתר הקיבוצים באינטרנט.
 

חברים המעונינים בדף הקשר מוזמנים לשלוח אליי בקשה לכתובת dover@tkz.co.il 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים