הרכזים באים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

הרכזים באים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.3.2011

 

עמרי כנען
עמרי כנען, מנהל אגף מלווי הקיבוצים על ליווי קיבוץ בשנת 2011, יתרונות האגודה, עורכי דין כיועצים, ועתיד הקיבוץ

 
עבודתם 'אפורה' ברובה, לא נוצצת וללא כותרות. אולם לאגף "רכזי האזור", או במשמעותם הרחבה - מלווי הקיבוצים מטעם התנועה - תפקיד מרכזי בקשר עם "השטח" - הקיבוצים. עמרי כנען (59, גן שמואל), מנהל האגף בשנים האחרונות ומלווה 39 קיבוצי "גרנות" מסכים עם ההגדרה, ומציין שהערך המוסף שנותנים מלווי הקיבוצים במפגש עם הקיבוץ וכחברי הנהלות, הוא בידע נרחב מהנעשה בקיבוצים רבים, בתוספת ניסיונם האישי כממלאי תפקידים בקיבוצים וכמלווי תהליכים. לדבריו, התנועה יוצאת נשכרת מהידע הרב של המלווים במהלך דיונים על "ניירות עמדה" שונים המתגבשים בתנועה כהמלצות לקיבוצים, למשל בנושאים כמו ערבות הדדית, פנסיה, העדפת קליטה לחברות על פני שכונה, שמירה על נכסי האגודה השיתופית והשבחתם ועוד.
 

למה נדרש עדיין ליווי לקיבוצים??
"מרבית הקיבוצים מסתדרים ומנוהלים היטב. אך במציאות המשתנה - הן בקיבוצים המתחדשים והן בשיתופיים - צצות ועולות מדי יום התמודדויות ודילמות שהמלווים, בהכירם לעומק עשרות קיבוצים, יודעים לתת מענה או עצה שתחסוך לקיבוץ זמן רב, משאבים, ותזרז פתרון בדרך של חיזוק הקיבוץ כאגודה שיתופית. ברמה הפסיכולוגית והסוציולוגית אני סבור שרוב הקיבוצים מצויים עדיין עמוק "בשלב ההתבגרות" - כולל השינויים הפיזיים והנפשיים שהקיבוצים עוברים בעשור האחרון. מניסיוני המקצועי, בתקופה כזו הליווי והתמיכה חשובים ביותר כבסיס איתן להמשך "החיים הבוגרים".

 
חיבור לשטח

 
מגוון תפקידיו של עמרי רחב כולל חברות בהנהלות ועדים ממונים ב-5 קיבוצים, חברות בהנהלות כלליות וכלכליות של ארבעה קיבוצים שנוהלו על ידי ועד ממונה וחזרו לניהול עצמי, חברות בהנהלות קרן לעזרה הדדית בארבעה קיבוצים כולל יו"ר הקרן באחד הקיבוצים, ואחריות על קיבוצים המנוהלים על ידי ועד ממונה ובקשר ישיר בעניין מול רשם האגודות השיתופיות. תפקידים נוספים, ביחד עם שאר המלווים כוללים ארגון סיורי מטה התנועה בקיבוצים, ארגון תשעה פורומים אזוריים של העשרה ניהולית, עדכונים והעלאת דילמות לממלאי תפקידים בקיבוצים. משימות נוספות הן הובלת פעולות אד-הוק לעזרת קיבוצים שנקלעים לקשיים כלכליים או חברתיים, 'כתובת' לפניה פרטנית של חברי קיבוץ לסיוע במחלוקת עם קיבוצם, בקישור למחלקות התנועה, ואפילו גישור בסכסוכי שכנים. הליווי כולל סיוע בתהליכי צמיחה דמוגרפית על ידי השתתפות בועדות קבלה אזוריות, כתובת מסייעת להנהלות קיבוצים באיתור ובחירת ממלאי תפקידים, ארגון כנסים באזורים להעברת ידע ועדכון חברים וההנהלות, ויצירת שיתופי פעולה בין הארגונים האזוריים הכלכלים, המועצות האזוריות והתנועה.

 
במה אתם שונים מיועצים חיצוניים??
היתרון של המלווה התנועתי, על פני יועץ ארגוני חיצוני, הוא בעובדה שהוא חבר קיבוץ, בעל ניסיון ניהולי קיבוצי הפועל בשליחות התנועה לחיזוק הקיבוץ כקיבוץ ולא כ"ישוב" רגיל. החיסרון של המלווה, כמו של כל הפעילים בתנועה, היא ה"רוטציה". לצד יתרונותיה, הרוטציה מגבילה מאוד את תקופת פעילותו של המלווה ב"שוק" לעומת יועצים אחרים שפועלים בשטח יותר שנים. עקרון הרוטציה הביא לכך שמלווי קיבוצים נאלצו לסיים את פעילותם, למרות שהיו יחסית צעירים, כאשר היו בשיאם המקצועי ובשיא האפקטיביות באזור בו פעלו.

 
המלווה הוא נציג התנועה בקיבוץ, הוא משתתף בכל פורום נדרש ובמידת הצורך גם נעזר בנציגי מחלקות אחרות בשל התנועה. אני סבור שקשר משמעותי מתקיים רק בעבודה משותפת ולאורך זמן. בקיבוצים בהם אני חבר הנהלה לאורך שנים גם הקשר של התנועה עם הקיבוץ הוא ברור, טבעי ומובן יותר.


ישנה אמירה שבעת מחלוקת בין חבר לקיבוץ, המלווה מצדד תמיד בממסד.
זה לא נכון. הקשר הקבוע והישיר שלנו הוא עם ההנהלה בקיבוץ, גם מכיוון שמי שחבר ב"תנועה הקיבוצית" הוא הקיבוץ ולא כל חבר בנפרד. כאשר אנו מקבלים פניות פרטניות של חברים, אנחנו תמיד מידעים את ההנהלה לפני תחילת טיפול, מתוך אמונה שזו הדרך הטובה ביותר לקיבוץ ולחבר. כאשר אנו נדרשים לסייע בפתרון מחלוקת פנימית זה נעשה על ידנו בהוגנות, ללא מורא וללא משוא פנים.

 
קיים הבדל בליווי של קיבוץ "שיתופי" או "או מתחדש"??
יש הבדלים רבים בין קיבוצים שיתופיים למתחדשים, אך יש גם הבדלים בין הקיבוצים המתחדשים השונים וכן גם בין הקיבוצים השיתופיים השונים. מלווי הקיבוצים לא נכנסים כלל לשאלה איך חברי הקיבוצים רוצים לנהל את חייהם. מה שאאנו מביאים לקיבוץ המצוי לפני או במהלך תהליכי הסכמות או תהליכי שינוי ,, זה את היכולת להעריך מה יהיו ההשפעות של כל החלטה, על החברים ועל הקיבוץ כאגודה שיתופית. היו קיבוצים ששקלו להיכנס לתהליך שינוי והמלווה הקיבוץ המליץ שלהם ללא לעסוק בכך לפני גיבוש חזון ערכי וחברתי הקיבוץ מהבחינה החברתית, וחזון ערכי מוסכם. בלעדי מרכיבים אלו, הקיבוץ עלול לצאת ל"מסע" מבלי לדעת לאן הוא בעצם רוצה להגיע ועם מי, דבר שעלול להביא להחרפת מצבם של החברים במקום לשפרם.
 

סכנה: עו"ד עם אג'נדה
  

מה עמדתך לגביי מעורבות עורכי דין בהחלטות קיבוצים??

לשאלתי לדעתו על מעורבותם של עורכי דין כיועצים לקיבוץ, אומר כנען שמעורבותם נדרשת לצרוך כתיבת החלטות הקיבוץ כדין וכדי להסביר לחברי הקיבוץ את משמעותן של ההחלטות השונות. יחד עם זאת, יש להקפיד שמהות ההחלטות ותוכנן הערכי יקבעו על ידי החברים. לצערי, נתקלתי במצבים שבהם האג'נדה של עורכי הדין השפיעה על מהות ההחלטות, ומפני כך אנו מתריעיםחשוב לי להתריע. כדי להיות יותר ברור - יש עורכי דין שפועלים בדרך של החלשת הקשר של הקיבוץ עם התנועה, בעיקר לעת תיקון תקנון הקיבוץ או בוררות, אני חושב שזו דרך מוטעית שתפגע קודם כל בחברי הקיבוצים ועל כך אנחנו מתריעים ונאבקים.

 
איזה קיבוץ יהיה לנו בעוד עשור??
תקוותי, שהקיבוץ ימשיך להתקיים כאגודה שיתופית הפועלת לטובת חבריה, מחזקת ומפתחת את הנכסים היצרניים שלה, קולטת את בניה, מפתחת חיי חברה המבוססים על דמוקרטיה ושותפות בקבלת ההחלטות, תוך שמירה על שוויון ערך האדם, וחיי תרבות עם יצירה מקורית. חברי הקיבוץ יהיו אחראים לפרנסתם, בניית ביתם וכלכלת בני משפחתם. ברמה הסוציאלית תקוותי שיישמרו מנגנוני רשת ביטחון, וערבות הדדית בתחומי הפנסיה, סבסוד בחינוך ובבריאות, תמיכה בתרבות ומתן מענה לצרכים מיוחדים של חברים באמצעות הקרן לעזרה הדדית. ברמה הלאומית אני רואה את הקיבוץ כמודל לחברה סוציאל-דמוקרטית, המבוססת מצד אחד על חופש בחירה אישי ומצד שני אחריות החברה לקיום בכבוד של הפרט והמשפחה - כולל מעורבות בחברה הישראלית.

   
המלווים

אורי הדרי (חולתה) – קיבוצי גליל עליון וצפון רמה"ג.
מוטי קומרוב (אפיקים) – קיבוצי דרום רמה"ג, עמק הירדן, בית שאן, גלבוע וחלק מיזרעאל.
אורי שמיר (גינוסר) – דרום רמה"ג, עמק הירדן ובית שאן, גלבוע וגרנות.
ליאת פאר (שער העמקים) – אזור משקי "מילואות", זבולון, מגידו ומשקי יזרעאל.
אמנון צורף (גינוסר) – אזור משקי "מילואות", זבולון, מגידו ומשקי יזרעאל.
אתי פלקסר (קליה) – קיבוצי אזור מגילות, "משקי יהודה", חוף אשקלון, "משקי הנגב" והערבה.
איציק עוז (שדה יואב) – קיבוצי "משקי דרום", אשכול, "משקי הנגב".
מייקל לניר (כפר רופין) – קיבוצי אזור בקעת ים-המלח, מגילות, מטה יהודה, ושיתופי פעולה בין קיבוצים.
עמרי כנען (גן-שמואל) – מנהל האגף, מלווה קיבוצי "גרנות".

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים