התנועה נכנסת לטיפול מאומץ בקיבוצים בתת-אכלוס
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

התנועה נכנסת לטיפול מאומץ בקיבוצים בתת-אכלוס

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 21.2.2011

 

זאב (ולוולה) שור
המטרה: הכפלת נספר החברים, וסיכול מזימות לשנות סיווגם למושבים

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב ולוולה שור כינס בראשית השבוע צוות תנועתי שמטרתו היא טיפול נקודתי והגדלת כמות החברים בקיבוצים המוגדרים על ידי גורמי מדינה כנמצאים ב"תת-אכלוס" מבחינת כמות החברים בהם. הצלחה במשימה, מקווים בתנועה, תסייע בסיכול ניסיונות של גורמים שונים הפועלים לשינוי סיווגם של קיבוצים אלה.

 

קבוצת הקיבוצים ב"תת-אכלוס" הם כ-10 קיבוצים בנגב ובגליל, מרביתם צעירים, שאוכלוסיית החברים בהם נמוכה מ-60 חברים, כמות נמוכה מדי ביחס למכסת מים, אמצעי ייצור וקרקע שמקצה להם המדינה. בחודש דצמבר דנה בנושא בכנסת הוועדה לביקורת המדינה, בהמשך לדו"ח המבקר.

 

בצוות התנועתי חברים נוסף למזכיר התנועה, גם מרקי לוי - מנכ"ל, עמרי כנען - מנהל אגף מלווי קיבוצים, יואל מרשק - מנהל אגף המשימות, איציק שפרן - מטה צמ"ד, ושמוליק דודאי - מנכ"ל מצפן - חברה המלווה תהליכי צמיחה דמוגרפית בקיבוצים. כל חבר בצוות קיבל קיבוץ או שניים לטיפול. המשימה הראשונה היא הכנת תכנית פעולה מסודרת לצמיחה דמוגרפית מיידית.

 
אינטרס משותף

 

"המשימה לא פשוטה. מדובר בקיבוצים הנמצאים במקומות מרוחקים ורגישים, עם קשיים אובייקטיביים של מיעוט מקורות פרנסה ועבודה, ובחלק מהקיבוצים גם חסרות מכסות קרקע ומים. אנו מצפים לשילוב ידיים והצטרפות של משרדי ממשלה שיסייעו במשימה בהטבות ותמריצים להצלחת המשימה החשובה של הכפלת כמות החברים בקיבוצים הנמצאים בתת-אכלוס" אמר ולוולה. הוא הוסיף ש"הצלחה במשימה היא אינטרס ראשון במעלה עבורנו ואינטרס חשוב למדינה, משום מיקומם של הקיבוצים בנגב ובגליל. "מעבר לכך שקליטת חברים היא החיזוק האמיתי לקיומו של קיבוץ, לאורך זמן לא נוכל להגן מול מוסדות המדינה על קיבוצים שלא משתתפים במאמץ לצאת ממצב של תת-אכלוס לקליטה וצמיחה דמוגרפית" הסביר ולוולה.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים