הושקה תכנית התייעלות אנרגטית בקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

הושקה תכנית התייעלות אנרגטית בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.2.2011

 

מהכנס לחיסכון בחשמל

התנועה הקיבוצית וחברת החשמל השיקו קמפיין שיימשך לאורך השנה במטרה להביא לשימוש מושכל בחשמל בקיבוץ, בתאגידיו העסקיים, ובתצרוכת משקי הבית.

 

בכנס השקה שהתקיים בשבוע שעבר השתתפו כ-250 נציגי קיבוצים. לאורך היום הציגו מומחי חברת החשמל תכנית התייעלות אנרגטית ייחודית למגזר הקיבוצי לייעול השימוש באנרגיה ב'זוללת' העיקרית - התעשייה, וגם במבני ציבור ובצריכה הפרטית. סקר שהציגו הראה כי פוטנציאל החיסכון הוא של עד 30% מתצרוכת החשמל החודשית בקיבוץ.

 

קיבוץ שייכנס לתכנית יקבל הדרכה צמודה של חברת החשמל, וימנה "ממונה אנרגיה" מטעמו ליישום ההתייעלות. כמו כן, חברת החשמל תתחיל לשלוח דף תצרוכת אישי לכל אחד על מנת שאפשר יהיה לעקוב אחרי ההתייעלות.

 

עדכון אישי

 

בכנס הציג איתמר שוויקה, מהאגף הכלכלי במטה התנועה הקיבוצית נתונים לפיהם בשנתיים האחרונות נכנסו כ-100 קיבוצים (40% מכלל הקיבוצים) ל"מהפכה הירוקה" בתצרוכת החשמל, באמצעות התקנת מערכות סולאריות קטנות ובינוניות להפקת חשמל מאנרגיית השמש, בעיקר על גגות מבנים חקלאיים בקיבוץ, כגון לולים ורפתות. לדבריו, סך התצרוכת של מערכות אלה נאמד ב-50 מגה-וואט לשעה.

 

להסברה על תכנית ההתייעלות איתמר בכתובת itamar@tkz.co.il

 

כ-100 קיבוצים התקינו בשנתיים האחרונות מערכות סולאריות לייצור חשמל / עמירם כהן, דה-מרקר, 14/2
ריכוז מצגות מהכנס הארצי לחסכון אנרגטי ב-8/2
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים