המוסד חושף
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

המוסד חושף

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.2.2011

 

יוסי חלבי

2010: פחות בוררויות והליכי גישור בקיבוצים

 

נתוני 2010 מראים קיטון משמעותי במספר הפניות לטיפול המוסד לבוררות וגישור. מסיכום שמפרסמים המנהל יוסי חלבי (הסוללים) ושותפתו ליאת לם (תל יצחק), עולה כי בשנה שעברה התקבלו 105 פניות במוסד לטיפול במחלוקות שבין הקיבוץ לחבר או חברה, קיטון לעומת 146 בשנת 2009. מתוך הפניות הבשילו 46 (43%) לכדי פתיחת תיק והליך בוררות או גישור, מתוכם 32 כהליך בוררות. ב-11 תיקים כבר ניתן פסק בוררות והיתר בתהליך. 13 החלו גישור (9 תיקים כבר הסתיימו בהסכמה). אחד הסתיים בפישור.

 

פילוח הנושאים אליהם נדרש המוסד - שמעמיד רשימה של 80 בוררים ומגשרים, ביניהם 12 מגשרים, הם - עזרה בהתדיינות כספית בין צדדים, דיור ושיוך דירות, נושאי משפחה, סיעוד ובעלי צרכים מיוחדים, רשת בטחון קצבאות ופנסיה, מעבר מקיבוץ לקיבוץ, חישוב וקביעת ותק, והתנהלות מוסדות מול חבר.

 

חלבי, מהו ההסבר לקיטון בפניות ב-2010?

"ישנן שתי סיבות מרכזיות לדעתי - הראשונה, התמסדות וקיבוע כללי השינוי באורחות החיים ומהלכי שיוך הדירות, שני תחומים שיצרו בשנים הקודמות מחלוקות רבות וצורך בעזרה להגיע להסכמות, ותקדימים. הסיבה השנייה לירידה בפניות היא ביטולו של סעיף 113 ב' בתקנונם של קיבוצים רבים, סעיף לפיו כל סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר לשעבר של הקיבוץ, הנובע מחברותו בקיבוץ או הקשור בכך, יימסר להכרעת המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית. הדוחפים לשינוי והוצאת סעיף זה הם עורכי דין שמלווים את הקיבוץ, וממליצים על פתרון מחלוקות עם חברים בבית המשפט. הנתונים מראים שהדרך של בוררות וגישור מצליחה - מרבית הסכמי הגישור מלווים בשביעות רצון הצדדים, ולא בכפייה על מי מהם. כך גם במרבית פסקי הבוררות, בהם קיים בדרך כלל מנצח ומפסיד, ואלה הסתיימו לרוב בקבלת הדין ללא מחאה.

 

אנשי המוסד

 

המוסד לבוררות וגישור הוא גוף עצמאי הפועל על פי חוק הבוררות התשכ"ח-1969, ובמתכונתו הנוכחית משנת 1989, עם הנהלה הקובעת את מדיניותו. "אנו נתמכים תקציבית על ידי התנועה, אך מרבית הכנסתנו היא מגבייה ישירה על בוררות או גישור, שמנהלים כ-80 בוררים ומגשרים, מתוכם 12 עורכי דין" מפרט חלבי על אנשיו.

 

במאזן המוסד נצברו כ-1800 תיקי בוררות (שלושה בוררים), או גישור (שני מגשרים). במשך שנים רבות עמד בראש המוסד ישראל ויזל (דפנה) המסיים בימים אלה כתיבת ספר על תולדות המוסד מתחילת הקיבוץ ועד ימינו.

 

לראיון בתוכנית "הבוקר הזה", רשת ב', 6/2 עם ורד מגל - לחצו כאן
לקריאת תמלול הראיון הנ"ל (בקובץ פידיאף) - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים