2011 בסימן צמיחה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

2011 בסימן צמיחה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.1.2011

 

ערן גליק

34 קיבוצים נוספו בשנת 2010 לרשימה המתארכת של קיבוצים המנהלים מסלולי מיחה דמוגרפית. איסוף נתונים שערך ערן גליק (מרום גולן) מהמטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית מראה כי מבין 236 קיבוצים שהשתתפו בסקר, 9 בלבד השיבו כי אינם קולטים חברים חדשים, מסיבות שונות. מדובר בירידה משמעותית לעומת שנת 2009, אז השיבו תשובה זו 43 קיבוצים.

 

נתונים נוספים מראים גידול במספר הקיבוצים המתחדשים שקולטים ל"חברות מלאה" (שותפות מלאה באגודה השיתופית ובתאגידי הקיבוץ) - 90 קיבוצים לעומת 73 בלבד בשנת 2009. קליטה במסלול של "חברות בעצמאות כלכלית" מיושמת ב-31 קיבוצים נוספים, קיטון לעומת שנת 2009 אז יישמו 37 קיבוצים מסלול זה. בקרב השיתופיים, השיבו 45 קיבוצים הקולטים חברים חדשים, לעומת 49 בשנת 2009.

 

איציק שפרן (עין השופט), מנהל מטה צמ"ד, מסביר: הנתון הבולט בסקר 2010 הוא שכמעט כל הקבוצים נמצאים בתהליכי יישום או הכנה לקליטת צעירים ומשפחות באמצעות צוות פנימי, ובמרבית הקיבוצים הרצון הוא לקלוט חברים חדשים כשותפים מלאים.

 

אפקט המאה

 

שפרן ציין עוד כי בחלק מהקיבוצים שהחליטו על בניית שכונת הרחבה קהילתית ניכרת מגמה של "חשיבה מחדש", או הסטת מאמצים לכיוון של בניה בתחומי "הקו הכחול" והעדפה לקבלה לחברות על פני מעמד "תושבות". בשנה הקרובה נציב באמצעות ימי עיון משותפים עם מועצות אזוריות דגש מיוחד על מהלכי "חיבור בין קהילות", שמטרתם קירוב והיכרות יזומה בין הקהילה הקולטת לנקלטים, עוד לפני שלב האכלוס. יצירת קשרים, הפגת חששות והדגשת המשותף בחינוך, בתרבות ובחיי קהילה עשויים לייצר אווירה אוהדת להצלחת מהלך הקליטה, מציינת ינינה ברנע (נחל עוז) חברת המטה.

 

מסתבר כעת כי אירועי 100 שנות קיבוץ הביאו לריבוי פניות לבחון חיים בקיבוץ, כך אומרת תמי עינבר העוסקת בנושאי אבחון, מיון והכוונת נקלטים לקיבוצים. חלק מ-75 פניות בממוצע מדי חודש המגיעות לשולחנה של תמי, מבשילות לתהליך אבחון והכוונה שבסיומו מופנית המשפחה לקיבוץ, בהתאם למאפיינים המבוקשים. תמי מסייעת להרבה קיבוצים שמנהלים מבצעי קליטה נרחבים של בני הקיבוץ, עבורם היא מנפיקה חוות-דעת המסייעת לועדות הקליטה במיון והיערכות לקליטת המתאימים.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים