נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

יוזמה: שיקום אסירים בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.1.2011

 

יואל מרשק

יוזמה משותפת לרשות לשיקום האסיר במשרד לביטחון הפנים ולתנועה הקיבוצית - הצעה לקיבוצים לשקול שיקום אסירים הנמצאים לקראת שחרורם מהכלא בקיבוץ, במטרה לאפשר את השתלבותם מחדש בחברה בצורה טובה יותר אחרי ריצוי עונשם. מימוש היוזמה תביא לחידוש פעילותו של חרות לפיד ז"ל (1935-2005), חבר איילת השחר, שעסק שנים רבות בשיקום אסירים בישראל בלבד, ומאוחר יותר גם טיפל בישראלים שנכלאו בארצות שונות בחו"ל, ל'המתקת' עונשם ולשיפור תנאי כליאתם.

 

היוזמה יצאה לדרך לאחר פגישה שנערכה בין מנהל הרשות לשיקום האסיר, ד"ר חיים אילוז-אילון למזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור. בהמשך לפגישה הנחה ולוולה את אגף המשימות לקחת את המשימה ולנהל רישום של קיבוצים ומשפחות שיהיו מעוניינים להשתתף. בראשית השבוע יצא מכתב לקיבוצים ובו התנאים שסוכמו עם הרשות לשיקום האסיר, בהם קביעת משפחה מאמצת שאחראית לכל מה שקורה עם האסיר במשך 24 שעות היום. (יעשה שימוש ב"צמיד" על פי הצורך), הסכמה לתקופת זמן ברורה ומחייבת השווה לשליש ניכוי לתקופת מאסר האסיר, התמורה למשפחה תהיה 3000 ₪ לחודש ממוסדות המדינה, המגורים בבית המשפחה או בנפרד, ויהיה סיוע במציאת מקום עבודה מפרנס. וסעיף חשוב מאוד - בתכנית שיקום זו לא יכללו אסירים שנשפטו על עבירות רצח, מין וסמים.

 

מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור אמר כי שיקום אסירים ושילובם באופן מוצלח בחברה הוא משימה חשובה. "אשמח אם יהיו קיבוצים ומשפחות שירתמו לעניין. אנו נקפיד על ליווי ופיקוח צמוד של הרשות לשיקום האסיר. יואל מרשק, מנהל אגף המשימות הוסיף שהאגף יאסוף שמות קיבוצים ומשפחות שיביעו עניין להצטרף לתכנית. המשימה היא תרומה של הקיבוצים לקשיי האדם המבקש להשתלב בחברה ולקבל הזדמנות שנייה.

 

מספר הטלפון לפניות 03-6925398.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים