חורף חם
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

חורף חם

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.1.2011

 

מטה התנועה ביקר בקיבוצי הערבה וגליל עליון: עדכן על המאבק מול המינהל

 

חורף חמים קידם את ביקורנו ביום ראשון בקיבוצי חבל אילות. ביקור הצוות התנועתי, בראשות המזכיר ולוולה, אתי פלקסר, מלוות קיבוצי דרום, ועמרי כנען, מנהל אגף מלווי קיבוצים החל במפגש עם ראש המועצה - אודי גת, ומזכירי קיבוצים, בו עדכן על התפתחויות במאבק אותו מנהלת התנועה מול מינהל מקרקעי ישראל, שמטרתו להביא לחידוש היתרים לבנייה חדשה והוצאת המינהל משטח הקיבוץ. נושא מרכזי נוסף שעלה בדיון עם נציגי הקיבוצים היה איום חדש-ישן מצדם של כמה גורמים, ביניהם מבקר המדינה, מינהל מקרקעי ישראל ורשם האגודות השיתופיות על קיבוצים הנמצאים ב"תת-אכלוס", אותה קטגוריה בה נכללים קיבוצים, ביניהם גם כמה מהערבה, שאוכלוסייתם קטנה מדי ביחס לכמות הנחלות ואמצעי הייצור שהוקצו לקיבוץ.

 

המסר של ולוולה במפגש, ובקיבוצים בהם ביקרנו בהמשך היום - נאות סמדר, נוה חריף, לוטן, ואליפז - היה של הכרח לקלוט חברים חדשים, גם כדי לחזק את הקיבוץ וגם כדי לצאת מ"הרשימה השחורה" של קיבוצים הנמצאים בתת-אכלוס. נושאים נוספים שעמדו על הפרק היו עדכון מהלכי התנועה במאבק מול מינהל מקרקעי ישראל לביטול התניית חידוש היתרי בנייה חדשה לקיבוצים באיסור השכרת דירות. נושא נוסף שעלה במפגשים היה חיפוש דרכים לשיווק מוקדי התיירות בקיבוצי הערבה.

 

בסיום הביקור סוכם על שימת דגש על קיבוצי הערבה בעבודת צוותים משותפים עם המועצה האזורית במטרה להביא לצמיחה דמוגרפית וכלכלית.

שמיר

מאליפז לגליל

 

למחרת כבר עשינו דרכנו לביקור צוות היגוי תנועתי בגליל העליון, בשמיר וגונן. שמיר המתחדש הוא קיבוץ מאוד מבוסס, חזק חברתית, מטופח, אנשיו משדרים תחושת גאווה מקומית, ההנהגה מקומית, מסורה, ובשונה מאשר בקיבוצים אחרים קיימים יחסי שכנות ושותפות טובה בין הקיבוץ לדיירי שכונת ההרחבה, עד כדי הקפדה על ההגדרה "קהילה אחת" לתיאור היחסים. כלכלת הקיבוץ נשענת על תעשייה אדירה, חקלאות, ויזמויות. גונן קיבוץ קטן - 130 חברים, עכשיו קצת פחות לאחר קליטתם של 37 בשנה האחרונה, לצד המשך מגמה של קליטה לתוך הקיבוץ מרחיבים שכונה קהילתית. הקיבוץ מתנהל כקיבוץ מתחדש, משקיע ממון רב בהפקדת כספים בקרנות פנסיה לגמלאים, הפעילות תרבותית מפותחת ומערכת החינוך גדלה משמעותית כתוצאה ממהלכי הקליטה. מלווי קיבוצי גליל עליון מטעם התנועה, אורי הדרי ועמרם לוטן הציגו מצגת חמש-שנתית של מאזני הקיבוץ, נדונו דרכים לשיפור היקף ההכנסות, נמסרו עדכונים על המאבק התנועתי מול מינהל מקרקעי ישראל, ובדיון שהתפתח הועלתה בעיית תשתיות פיזיות ישנות, מהלך להעתקת הכביש היורד משיפולי הרמה מערבית לקיבוץ, והשלמת מהלך שיוך דירות.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים