עדכון הסכם המינהל עם הקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

עדכון הסכם המינהל עם הקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.1.2011

 

מאז אמש לא מתנה מינהל מקרקעי ישראל חתימה על היתרי בנייה חדשה לחברים בקיבוצים בקו עימות עוטף עזה וצפון המדינה

 

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל החליטה אמש בישיבתה כי המינהל לא יתנה יותר חתימה על היתרים לבנייה חדשה בקיבוצי עוטף עזה ובקו עימות צפון, ובלבד שהדירות החדשות לא תשמשנה לשכירות, אלא לחברים ונקלטים. קיבוץ באזורים אלה, שיבקש להצטרף, יתחייב כי כל הסדר שיוסכם עם כלל הקיבוצים, יחייב גם אותו, וכי מירוץ ההתיישנות ביחס לחובותיו ייעצר.

 

דיון בהסדר הכללי עם כלל הקיבוצים יערך בישיבת הנהלת המינהל שתתקיים בשבוע הבא (11/1).

 

ההסכם של התנועה הקיבוצית עם המינהל בא לאור מדיניות המינהל של התניית מתן היתרי בנייה חדשה לקיבוצים בהם מושכרות דירות לתושבים זמניים. בתגובה למדיניות זו יצאה התנועה הקיבוצית למאבק ציבורי, בו שולבו גורמים פוליטיים בכירים, בכדי לבטל מדיניות זו, שהביאה 'חנק' על עשרות קיבוצים שקלטו חברים חדשים אך לא יכלו לספק דירות הולם עבורם. ההסכם עם המינהל קובע את כמות יחידות הדיור אותן ניתן יהיה להשכיר לתושבים זמניים (מועמדים לחברות, סטודנטים, חיילים בודדים ועולים חדשים), תשלום שנתי של 5% מסכום ההשכרה למינהל, והדבר החשוב ביותר לצמיחת התנועה הקיבוצית - ביטול ההתניה וחידוש הבניה.

 

בתגובה לדברים אמר מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: עד שלא ייחתם בשבוע הבא ההסכם והחלתו על כלל הקיבוצים, עדיין מוקדם לברך על המוגמר. לאחר האישור הסופי במינהל אברך על חידוש או תחילת בניה ללא התניות. אנו ממשיכים במאבק להוצאת המינהל מ'שטח המחנה'.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים