תכנית חדשה לחיסכון צריכת האנרגיה בקיבוץ ובתעשייה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

תכנית חדשה לחיסכון צריכת האנרגיה בקיבוץ ובתעשייה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.1.2011

 

איתמר שוויקה

במידעון אגף הכלכלה שנשלח לרכזי משק בקיבוצים מעדכן איש אגף הכלכלה, איתמר שוויקה (ברקאי) על הסדרי מים לחקלאות, מכסות חלב, משכנתאות לבנייה, ומידע על שיתוף פעולה בתכנית ייחודית למגזר הקיבוצי שמטרתה חיסכון בחשמל. נצא לדרך:

 

אנרגיה: התנועה הקיבוצית וחברת חשמל חברו יחדיו להשגת מטרה משותפת - ייעול צריכת החשמל בקיבוץ, ובמפעל תעשייה שבבעלות או בשטח הקיבוץ. בדרך זו, חישבו בחברת החשמל, יכול כל קיבוץ לחסוך עשרות אלפי שקלים מדי חודש, וכל משפחה יכולה לחסוך בהוצאות על אנרגיה.

 

איתמר מוסיף בעניין זה שהמהלך עם חברת החשמל ימשך לאורך השנה, יהיה לו פן הסברתי ופן תכנוני-מעשי. צעד ראשון יהיה כנס כלל-קיבוצי (8/2) בסמינר אפעל עבור ממלאי תפקידים בקיבוצים, ויוסבר בו על תכנית ייחודית שגובשה על ידי מומחי חברת החשמל במיוחד עבור המגזר הקיבוצי, בדגש על התייעלות אנרגטית. התכנית מתבססת על סקר צריכת אנרגיה בקיבוצים, ומהידוע לנו כעת יש בה דרכים לחיסכון משמעותי לצרכן הפרטי, במבני ציבור, וגם בתעשייה, המהווה את מקור הצריכה העיקרי.

 

בראשית השבוע הבא יישלחו הזמנות ומידע מפורט לכל הקיבוצים. מוזמנים רכזי משק, מנהלי קהילה, והעוסקים בחשמל בקיבוץ ובתעשייה. איתמר ישמח למסור מידע נוסף בכתובת itamar@tkz.co.il

 

מים: לאחר מאבק קשה בראשותו של אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל הוסכם שכמות המים השפירים לחקלאות לשנת 2011 תעמוד על סך כולל של 400 מיליון קוב. סוכם שיש להיאבק על פיצויים כספיים על ההפרש שבין הכמות שהוקצתה ל-450 מיליון קוב. יחד עם זאת, התחייבנו שהקיבוצים יתקינו מדי-מים בבתי החברים ויבצעו הפרדת רשתות מים בין הצריכה החקלאית לצריכה המוניציפאלית בתוך 'הקו הכחול' של הקיבוץ. אי לכך, קיבוצים שעדיין לא ביצעו את השינויים הנדרשים מתבקשים לבצע אותם לא יאוחר מסוף פברואר 2011.

 

טיפת חלב

 

חלב: לפני כשבוע אישרה וועדת הכלכלה של הכנסת את "חוק החלב". החוק מסדיר את ענף החלב לשנים הבאות. יחד עם זאת תקנות החוק עדיין לא נכתבו והתקנות הם לב ליבו של החוק. אנחנו מתכוונים ללוות את כתיבת התקנות כך שלא יהיו חריגות מלשון החוק שהתקבל.

 

משכנתאות: לפני כשבוע נערכה ישיבה גדולה עם משרד האוצר, משרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל כדי לראות כיצד ניתן להביא את כל הצדדים להסכמה על נוהל בנייה חדש (משכנתאות) בקיבוצים. בישיבה נתגלעו חילוקי דעות בין המשרדים. בסיכומה של הישיבה הוחלט שמשרד האוצר יכתוב נוהל חדש שיועבר לכל הגורמים לאישור. משרד האוצר הבטיח שבשבועות הקרובים הוא יוציא מסמך חדש. אנו נעדכן ברגע שיהיה מסמך שכזה.

 

"מחלק חשמל היסטורי": בשלב זה אין עדין סיכום עם רשות החשמל. אבל אנו מעריכים שמתי שהוא לקראת סוף הרבעון הראשון רשות חשמל תצא עם איזה שהיא הצהרה לגבי המשך התהליך והסדרת המתווה. אני ממשיך להמליץ לקיבוצים שעדין לא ביצעו סקר חשמל שיבצעו כמה שיותר מהר. קיבוצים שמעוניינים לקיים דיון בקיבוצם בנושא זה מוזמנים לתאם איתי פגישה אני מגיע לכל קיבוץ וקיבוץ שמעוניין כדי ללבן את כל החלופות שיש ואת הבעיות הכרוכות במעבר למחלק חשמל היסטורי.

  

למידעון אגף הכלכלה לחודש דצמבר 2010
ההזמנה לכנס של חברת החשמל
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים