חדש: מסלול הכשרת אפוטרופוסים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

חדש: מסלול הכשרה אפוטרופוסים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.12.2010

  

בחודש הבא תפתח בבית התנועה הכשרה ייחודית וחדשנית לאנשים המשמשים או עתידים לשמש כאפוטרופוסים לבני משפחתם או לאחרים. הכשרה זו הינה פרי שיתוף פעולה פורה בין המחלקה המשפטית (עו"ד יעקב אברהמי) ארגון אהדה - המרכז לייעוץ ושיקום (גדעון פלס) ומחלקת בריאות ורווחה במטה התנועה, והיא תולדה של מצב נתון של חסר בהכשרה ייעודית למכהנים כאפוטרופוסים בקיבוץ. "אנו יודעות כי רוב רובם של אלו המשמשים כאפוטרופוסים, נכנסים לתפקיד זה ללא הכשרה מתאימה הן ברמה המשפטית והן ברמה האתית, בעוד התפקיד דורש ידע רב כמו גם מקורות לתמיכה והתייעצות" אומרת יעל אייזנר, ממחלקת בריאות ורווחה. ההכשרה אמורה "להשלים פערים" וגם לגבש קבוצת תמיכה וייעוץ לאפוטרופוסים מכהנים במענים ל"דילמות מהחיים" בהן הם נתקלים.

 

אייזנר מוסיפה שמסלול ההכשרה חיוני הן לחסויים, הן לממלאי התפקיד והן לקיבוצים. שאיפתנו היא כי חבר קיבוץ חסוי הזקוק לאפוטרופוס במידה ואין מי שימלא התפקיד מקרב בני המשפחה, יזכה לאפוטרופוס חבר קיבוץ הקרוב אליו ולנושא ומוכן לשמש בתפקיד רגיש ומספק זה. החלופה של אפוטרופוס, ממערכת האפוטרופוס הכללי הינה בעדיפות אחרונה מבחינתנו, ואנו שאיפה לייצר קאדר של אפוטרופוסים בתנועה הקיבוצית, שיוכלו אף בעתיד לשמש כאפוטרופוסים לא רק בקיבוצם.

 

מוזמנים לפנות אלינו ממלאי תפקידים לסיוע באיתור מועמדים מוצלחים (המסוגלים להיות גם שותפים בעתיד לצוות מייעץ ותומך לאפוטרופוסים אחרים). אנו סבורות כי עבור אפוטרופוסים מכהנים זוהי הזדמנות לבוא ולתרום מניסיונם כמו גם להתייעץ וללמוד ממומחים בתחום ומעמיתים. אל תחמיצו.

 

כמו כן, בשל האינטרס המשותף, נראה לנו נכון שהקיבוצים יהיו שותפים למימון עלויות הכשרה זו של האפוטרופוס /ים מהקיבוץ. (עלות ההכשרה של 4 מפגשים בני יום, 750 ₪)

 

לפרטים נוספים והרשמה: גדעון פלס 052-6065230, דוא"ל pelles@mahanayim.org.il או יעל אייזנר 052-5358793.

 

תוכנית הקורס להכשרה לאנשים המשמשים כאפוטרופסים לבני משפחתם או לאחרים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים