בשומריה מבקשים לחזור להיות חלק מהתנועה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בשומריה מבקשים לחזור להיות חלק מהתנועה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 20.12.2010

 

שומריה

האם היישוב שומריה שבצפון הנגב, שהיה בעבר קיבוץ לכל דבר ועניין, ומאוכלס מאז יישום ההתנתקות במשפחות מפוני עצמונה, בדרך חזרה לחיק התנועה הקיבוצית? רמז לכך ניתן לראות בסיור שעשו במקום מזכיר התנועה, ולוולה, ועם רכז אגף מלווי הקיבוצים, עמרי כנען, בליווי של ראש המועצה האזורית בני שמעון, סיגל מורן, ושל שני המזמינים - מזכיר שומריה, דודי רייש, ורכז המשק זבולון כלפא.

 

שומריה הוקם בצפון הנגב כהיאחזות נח"ל ובשנת 1985 אוזרח על ידי תנועת הקיבוץ הארצי. לקיבוץ היו ענפי חקלאות ומספר יזמויות, אך אוכלוסייתו נשארה קטנה מדי וכלכלתו חלשה. בשנת 2005 קיבלו 23 חברי שומריה את הצעת מנהלת סל"ע לפנות את היישוב תמורת פיצויים כדי שישמש לקליטת המפונים מגוש קטיף, ובפרט מהיישוב עצמונה, במסגרת תכנית ההתנתקות שהתרחשה בקיץ 2005.

 

צלחו את הטראומה

 

הביקור ב"קהילת עצמונה" בשומריה החל בחממות לגידול עגבניות בשיטה האורגנית, נמשך במתחם בית הספר, בשבילי היישוב המתפתח בו מתגוררות כבר למעלה מ-70 משפחות, ומשם למזכירות, לפגישה עם ממלאי תפקידים בקהילה.

 

לשאלתו של ולוולה למה מעונינים אנשי שומריה כיום, עצמונה בעבר, להצטרף דווקא לתנועה הקיבוצית הסביר דודי רייש, המזכיר, ששומריה המקורי היה חלק מהתנועה וחשוב לנו להישאר חלק מכם. הוא הסביר שהתנהלותם היא כקיבוץ מתחדש לכל דבר ועניין, ונתן דוגמא ש"בין החלטותינו הראשונות לאחר הגעתנו למקום ב-2006 הייתה למנוע מציאות של סטאטוסים שונים ביישוב, הקפדנו שחברות בקהילה תהיה תוך התניה של חברות באגודה השיתופית. מאז אנחנו מתנהלים כקיבוץ מתחדש, ציין.

 

ולוולה אמר שלא ביקר ביישוב עד כה, אך הוא שמח לציין ש"אהבתי את מה שראיתי במערכת החינוך, בחקלאות, במגוון פעילויות בקהילה, ועל מה שסופר על ידכם באשר ליחסי עזרה שבין אדם לחברו. לאחר טראומת הפינוי הקמתם יישוב לתפארת, אמר למארחים. סיגל מורן, ראש מועצת בני שמעון, כיום תושבת הרחבת בית קמה הייתה ממייסדי שומריה בעבר. לדעתה שומריה מתנהל כקיבוץ, ובחלק מתחומי החיים כקיבוץ קלאסי 'ממש כמו פעם', למשל ביחסים בין החברים, בדאגה ויחס לזולת, בהשקעה בחינוך ובאירועי תרבות משותפים. לגביי הצטרפות קהילת עצמונה בשומריה לתנועה הקיבוצית אמרה שזו צריכה להיות החלטה תנועתית, מאחר ויש גם את ההיבט הפוליטי, אשר גם עליו יש לדון לפני קבלת החלטה.

 

בסיום הביקור סוכם שנושא שומריה וצירופו מחדש לתנועה הקיבוצית יגיע לדיון במזכירות התנועה.

 

קישור לכתבה בוואלה חדשות - מתנחלים בלבבות, 7/1/2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים