כנס חירום - יוצאים למאבק במנהל מקרקעי ישראל, ביום א', 26/12, בצוותא ת'א
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

 

09 דצמבר 2010

יוצאים למאבק במנהל מקרקעי ישראל

מטה המאבק בנושא הבניה בקיבוצים

 

מנהל מקרקעי ישראל, אינו מעניק יותר היתרי בניה לקיבוצים, אשר משכירים דירות פנויות וקטנות למגורי תושבים זמניים. המנהל גם מתייחס כ'שימוש חורג' אל מבנים שמופעלים לצרכים משתנים שהקיבוצים אמנם רואים אותם חיוניים אך לטענתו זהו לא ייעודם המקורי. לפיכך החליט המנהל להקפיא חתימה על היתרי בניה ובכך למנוע מהקיבוץ לבנות בתחום 'המחנה' ("הקו הכחול") בתים בין היתר לצורך קליטת בנים.

 

מדיניות זו של המינהל פוגעת בעיקר בקיבוצי הפריפריה, ומפלה אותם מישובים עירוניים במרכז הארץ, בהם מתנהל תהליך מואץ של הפרטת קרקעות ב'זיל-הזול'. נוצר אבסורד בו שרירות לב הפקידות שוללת מקיבוצים באזורי הספר את היכולת להמשיך ולהתפתח על קרקע שהם-אלה שהעניקו אותה למדינה. מסירות המעשה ההתיישבותי החלוצי ("לעבדה ולשמרה") שהבטיח את קיומה של מדינת ישראל – נמוג והפך זר ובלתי מוכר לחלוטין במשרדי המינהל.

 

מדיניות זו של מנהל מקרקעי ישראל, היא עבורנו "הספר הלבן" של ההתיישבות הקיבוצית ועלינו לפעול בנחישות כדי לשנות את המצב. מטרתנו היא ביטול הקפאת הבנייה בקיבוצים והוצאת מינהל מקרקעי ישראל מניהול חצר הקיבוץ. רק כך יתאפשר לקיבוצים לגדול, להתפתח, לבנות ולקלוט חברים חדשים, מהלך התואם את מדיניות הממשלה וזוכה לעידודה אך בפועל - נחסם על ידי המינהל.

 

נצליח במאבק אם נגלה נחישות, התמדה, אומץ, ואם נדע לפעול יחד בכל המעגלים - קיבוצים, מועצות אזוריות, ארגונים כלכליים, וכן אם נדע לרתום את המפלגות, החכי"ם והשרים.

 

זהו מאבק קיומי על עתיד הקיבוץ. אנו מצפים להירתמות למאבק של חברים רבים ושיתוף פעולה של כולם.

 

*  *  *

 

 

21.12.2010

נייר עמדה

המאבק להוצאת מינהל מקרקעי ישראל משטח המחנה

 

*     כבר למעלה משנה שמינהל מקרקעי ישראל מעכב מתן היתרי בניה ועוצר את הבניה בקיבוצים בטענה שלא יינתן אישור בנייה לקיבוץ שמשכיר דירות ועושה 'שימוש חורג' בשטח הקיבוץ (עסקים זעירים, מעונות יום, בתים סיעודיים וכד'). משמעות הגזירה היא עצירת קליטתם של מאות מועמדים לקליטה כחברים בקיבוצים, שהפכו שבויים של מדיניות מ.מ.י בהתניה של 'שירות בשירות'.

 

*      בחודשים האחרונים ניסינו למצוא פתרונות למשבר עם מ.מ.י. בדרך של משא ומתן ו"צעדים בוני אמון". התפשרנו כדי להפחית את החיכוך וכדי לפרוץ חסמים. הסכמנו על פתרון זמני לתקופת ביניים, הכולל גם תשלום למינהל בגין ההשכרות. אולם הנהלת המינהל הערימה קשיים בלתי סבירים, לדוגמא: שגם בני הקיבוץ יחשבו כשוכרים, שיוגבל מספר הדירות אותן ניתן להשכיר (כולל חדרים קטנים ודיור זמני!), דרשו, גביית "קנס" באופן רטרואקטיבי 7 שנים לאחור ועוד.

 

*      פעם נוספת התברר שהמינהל הוא גורם עוין ומשולל עניין בפיתוח ההתיישבות ובפיזור הדמוגרפי במדינה. הוא מעלים-עין ומפלה אותנו לרעה מול מאות אלפי החוכרים עירוניים, באכיפת התקנות ובדמי היוון הדירות. אך לא רק את כספי ההשכרה רוצה המינהל אלא גם לפרק את זכויות הקיבוצים במקרקעין, למרות ובניגוד להסכם החכירה שלנו.

 

*      אי-מתן היתרי בנייה הוא הטלת עונש קולקטיבי על הקיבוצים, אשר נועדה לפגוע בהתיישבות, לשתק את הפיתוח והצמיחה ועומד בסתירה למדיניות הממשלה של 'הקטנת חיכוך', פיזור אוכלוסייה והגדלת מצאי הדיור. זהו צעד מתריס ששם ללעג את דברי השבח לקיבוצים שנשאו ראש הממשלה ושריו בישיבתם בדגניה. התנועה הקיבוצית רואה במדיניות זו של מינהל מקרקעי ישראל את 'הספר הלבן' גרסת 2010.

 

 *        לא נותר לנו אלא לשנות כיוון. לצאת למאבק כדי להוציא את המינהל משטח 'המחנה' ולדרוש ממנו:

1.    למשוך-חזרה את מכתבי הקפאת הבניה לקיבוצים.

2.    לבטל את תקנה 2ג.1 כדי שלא תידרש יותר חתימת מ.מ.י על היתרי בניה.

3.    לחדול מגזירות נוספות חדשות לבקרים.

 

*      בד-בבד עם הפגיעה והנזקים שגורמת לנו הקפאת-הבנייה צפוי לנו מאבק קשה וממושך, אולם לא נותרה לנו ברירה אחרת. אנו בטוחים בצדקתנו. נפעל ככל יכולתנו ובעזרתכם כדי להשתחרר מלפיתת החנק של המינהל.

 

להתראות בכנס החירום, ב-26/12/2010.

 

מטה המאבק

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים