התייצבו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

התייצבו

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 24.11.2010

  

גינוסר

צוות של מטה התנועה ביקר בקיבוץ גינוסר שעל שפת הכנרת. מצאנו קיבוץ במצב כלכלי יציב, שונה בתכלית מהמציאות ששררה בו בראשית העשור שעבר. המלון שבבעלות גינוסר נהנה מהצפת ישראל בתיירים, החקלאות מתרחבת בהיקף וברווחיות, החלה קליטת חברים חדשים, והפנסיה כבר מעל למינימום המחייב ובמגמה עלייה נוספת. לא הכל ורוד, ההתמודדות עם השינוי באורחות החיים ומשברי העבר מביאים עמם גם מחלוקות וויכוחים, אולם אלה מתרחשים כאשר הקיבוץ יציב כלכלית, מה שמאפשר מהלכי תכנון והשקעה.

 

אוכלוסיית גינוסר מונה היום כ-500 נפשות. הקיבוץ הוקם ב-1936 על ידי קבוצת נערים בוגרי שני המחזורים הראשונים של בית החינוך לילדי עובדים בתל-אביב. הנערים התיישבו במחנה ארעי במושבה מגדל בשנת 1934, מאוחר יותר הצטרפו אליהם קבוצות הכשרה של הנוער העובד מעין חרוד, גבעת ברנר ותל יוסף. לאחר העלייה לקרקע הצטרפו ליישוב בוגרי מחזור א' של בית הספר החקלאי כדורי, ובהם יגאל אלון, אשר במוזיאון המרשים על שמו ביקרנו לאחר מפגש עם ממלאי תפקידים בקיבוץ.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים