אזהרת סיווג
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

אזהרת סיווג

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.11.2010

 

כוונת החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית לעודד את חברי קיבוץ חולית שבנגב לשנות סיווג מקיבוץ ל"מושב עובדים" לא תקבל את ברכת התנועה הקיבוצית.

 

מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור, תוקף את ניסיון החטיבה, בראשות דני קריצ'מן, ומסביר: המהלך המוצע לחולית או לקיבוצים אחרים רע לחברים הותיקים, לביטחונם הסוציאלי, ולהמשך אחזקת אמצעי הייצור בידי האגודה. אנו מאמינים ומקווים כי שאיפתם של חלק מהקיבוצים וחבריהם לשינויים בעקרונות האגודה ימצאו פתרונם במסגרת "הקיבוץ המתחדש", אותו מצאו קיבוצים רבים ומאות משפחות צעירות כצורת חיים אטרקטיבית, או במסגרת הקיבוץ השיתופי המתאים עצמו למציאות המשתנה. אנו סבורים שהצלחת שני הסיווגים לענות על מהווי החברים בעת הזו תעקר רצון של קיבוצים לשנות סיווג ל"מושב".

 

בהתייחסו למעורבות החטיבה להתיישבות בעניין, אמר ולוולה "התנועה מצפה שהמדינה, לרבות משרדי הממשלה, מנהל מקרקעי ישראל, רשם האגודות השיתופיות וגם החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, יקפידו על כך כי התנאים החלים על מושב וקיבוץ, במישורים השונים, יהיו שוויוניים ולא כאלו המקפחים את הקיבוץ. תנאים עדיפים שמעניקה המדינה למושבים מעת לעת, הם חלק מ"פיתוי" הקיבוצים וחבריהם להפוך למושב. במקומות בהם ראינו כי אין עתיד לקיומו של קבוץ כזה או אחר, הסכימה התנועה לגריעת אמצעי ייצור ואף עד לויתור עליו כקיבוץ, כדוגמת הר-עמשא, האון ורתמים. אולם, בכל מקום בו אנו רואים לקיבוץ עתיד אין לוותר לא על אמצעי היצור ולא על שטח המחנה, למען צמיחה וגידול הקיבוץ.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים