קמ'ע עושה גלים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

קמ"ע עושה גלים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.11.2010

  

אודי פלד

עשרות פניות של קיבוצים ושל חברים התקבלו מאז ראשית השבוע במשרדי האגף הכלכלי בעקבות החלטת קרן קמ"ע - הקרן התנועתית לערבויות - על הרחבת שימושיה לכיוון של מתן ערבויות לקיבוצים ולחברים להלוואות המיועדות לבנייה חדשה ושיפוץ דיור.

 

במסגרת מסלול חדש תסייע קמ"ע בהשלמה ל"הלוואת זכאות" מוגבלת לתקרה של 50% מסכום ההלוואה (ולאחוז מסוים מסך מסגרת כל ההלוואות, על פי סיכום עם הבנק המלווה). לדוגמא: אם נניח שסכום ההשקעה (תשתיות + בית) עומדת על סך מיליון ₪, וסכום ההלוואה הבנקאית עומד על 60% תהיה ערבות קמ"ע לאותה הלוואה מוגבלת לסך של 300,000 ₪.

 

עו"ד אודי פלד (רמת יוחנן), מנהל האגף הכלכלי בתנועה ויו"ר קמ"ע הסביר: "מאחר וערבות קמ"ע נחשבת על-ידי הבנקים כבטוחה ממדרגה ראשונה, תסייע ערבות זו לשיפור תנאי ההלוואה, ובמקרים מסוימים לעצם נכונות הבנק להלוות.

 

פלד הסביר את "תרשים הזרימה" לקבלת ערבות קמ"ע: ראשית, פנייה ובקשה מצד הגורם המוסמך בקיבוץ הכוללת בקשה להעמדת ערבות קמ"ע לקבוצת משתכנים המפורטת בבקשה. הבקשה תכלול, לבד מפירוט הלווים לפי בתי-אב, גם פרטי הבנייה המתוכננת: תשריט השכונה, עלות משוערת של תשתיות ובנייה, מצב תכנוני ומצב אישורי הבניה. לאחר מכן תידון הפנייה בהנהלת קמ"ע או על ידי מי שהוסמך על ידה לעניין זה. במידת הצורך יוזמנו נציגי הקיבוץ והמשתכנים לדיון. אישור הפנייה יימסר לפונה, והוא יהיה רשאי להשתמש בו בפנייתו לבנק המלווה. הקיבוץ או המשתכנים יבצעו את כל הנדרש על יד הבנק המלווה לצורך מתן ההלוואה. לאחר השלמת וחתימת כל התהליכים והמסמכים כנדרש, תוסיף קמ"ע את ערבותה להסדר ההלוואה.

 

שאלות לגבי מסלול מימון בעזרת הקרן התנועתית ניתן להפנות לאודי בטלפון 03-6925333 או כתובת udi@tkz.co.il

 

לידיעה נוספת באותו נושא - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים