אתר ההנצחה ורישום שמות הנופלים - פנייה דחופה למזכירי הקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
פניה דחופה למזכירי הקיבוצים
אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.11.2010

הפרסום ב"אתר הקיבוצים" של רשימת חללי התנועה הקיבוצית שנפלו במערכות ישראל ושמותיהם יחקקו לזיכרון באתר ההנצחה שב"יער הקיבוצים", כבר הביא עשרות רבות של שאלות ופניות לתיקונים ולהשלמות ברשימת החללים, דיוק הכתיב ובמועדי הנפילה.

 

הואיל וכך צוות יער הקיבוצים ו"יד לבנים", העומד לתת אישור סופי לחקיקת שמות הנופלים על גבי לוחות הקרמיקה, שב ופונה, למזכירי קיבוצים, למנהלי ארכיונים ולחברים: אנא, יעבור נא כל אחד מכם על רשימת הנופלים מקיבוצו, ויוודא כי היא מלאה וכתובה נכון.

 

וזאת לדעת ולזכור - כל בקשה לשינוי או לתיקון שם או תאריך חייבת לקבל את אישורו בחתימה של מזכיר/ יו"ר הקיבוץ שממנו הגיעה הפניה  בלא אישור רשמי זה לא נוכל להיענות לשום פניה.

 

את השאלות והערות יש להפנות לכתובת ezrarabin@gmail.com

 

הערה: לפי מספר התשובות שתתקבלנה יתכן ובשבוע הבא נאלץ לפרסם שמותיהם של הקיבוצים שלא הגיבו.

 

לקישור לרישום שמות הנופלים
לכתבה נוספת באותו נושא
לכל קיבוץ יש שם / ערן נבון, ישראל היום, 12/11
לכל קיבוץ יש שם / ערן נבון (כתבה + תמונות)
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים