משרד החקלאות אישר תוספת ייצור של 135,000 ליטר חלב לכל רפת קיבוצית ב-2011
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

משרד החקלאות אישר תוספת ייצור של 135,000 ליטר חלב לכל רפת קיבוצית ב-2011

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.11.2010

 

איתמר שוויקה

עוד הוחלט על הקמת רפת משותפת לקיבוצים מצובה וחניתה בגליל מערבי, ובנאות סמדר שבערבה

 

בתום סדרת דיונים של אנשי מועצת החלב, התנועה הקיבוצית ומשרד החקלאות הוחלט שבמסגרת תוספת ייצור החלב בשנת 2011 תקבל כל רפת קיבוצית תוספת מכסה רוחבית של 135,000 ליטר חלב. עוד הוחלט שרפתות הנמצאות באזור עדיפות לאומית א' יקבלו תוספת נוספת של 65,000 ליטר, וברפתות הנמצאות בתת-מכסה תהיה השלמה ל-3 מיליון ליטר. לרפת של מושבניק תוספת ייצור של 20,000 ליטר חלב.

 

החלטה נוספת היא אישור משרד החקלאות על הקמתן של רפתות חדשות בקיבוצים בפריפריה: רפת משותפת לקיבוצים מצובה וחניתה, ורפת בקיבוץ נאות סמדר שבערבה.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור הודה לשר החקלאות, שלום שמחון על הדרך ההוגנת והציבורית בה נהג בחלוקת המכסות בין קיבוצים ומושבים. "תוספת הייצור חשובה לכלכלה הקיבוצים, כמו גם הקמת הרפת המשותפת לחניתה, ומצובה ובנאות סמדר - שתהווה עבור שלושת הקיבוצים מקור הכנסה חשוב.

 

איתמר שוויקה, אגף הכלכלה במטה התנועה הקיבוצית: "בשלוש בשנים האחרונות אנו עדים לתנודות חדות בדרישות לייצור חלב בישראל, הנובעות משינויים דרמטיים בכלכלה העולמית ומעלייה בצריכת החלב בישראל. בשנים 2007 ו- 2008 הגענו למצב שלמרות משטר המכסות הנהוג בענף החלב, יכלו הרפתנים לייצר כמעט כל כמות במחיר חריגה של 95% ממחיר המטרה. בשנת 2009 חזרנו למשטר מכסות "נורמאלי", אך כבר לקראת סוף השנה זו החל להיווצר מחסור בחלב, דבר שהביא להחלטה לחלק תוספת מכסה של 20,000,000 ליטר במכסת החלב בשנת 2010. למרות התוספת במכסת החלב בשנת 2010,  הגענו לתקופת הסתיו עם מחסור בחלב. " אנו רואים בחלוקה זו כחלוקה צודקת הלוקחת בחשבון מרכיבים תנועתיים, את חיזוק כל הרפתות, את חיזוק הרפתות בפריפריה וחיזוק הרפתות הנמצאות בתת מכסה.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים