כוח לעובדים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
כוח לעובדים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 27.10.2010

 

שלומית צימרינג

125 משתתפים הגיעו לסמינר אפעל לכנס השנתי לניהול משאבי אנוש בקיבוץ ובתעשייה הקיבוצית שאורגן על ידי היחידה התנועתית למשאבי אנוש ומחלקת ההדרכה של איגוד התעשייה הקיבוצית. בין תכני הכינוס הושם דגש מרכזי על עיצוב תרבות ארגונית בקיבוץ או במפעל, וגם על גיבוש חזון וניהול על פי סט ערכים משותפים, ענייני נורמה ומוסר, דברים שהם מעבר ל'שוטף' שתופס את עיקר נפח עבודת מנהל מש"א - גיוס או פיטורי עובדים, תגמול, חוקים תקנות ותנאי עבודה.

 

נושאים נוספים עליהם דובר בכנס הן "התנהגויות חריגות בעבודה" וחשיבות שימת לב וטיפול בהן, תקשורת פנים-ארגונית, וחשיבותו של "ניהול משתף". באשר לניהול משתף כחלק מתרבות ארגונית הוצגו מדדים המעידים שהדבר מביא לשיפור בתוצאות עסקיות. ניהול משתף כולל שיתוף במידע, שיתוף בהחלטות, שיתוף בארגון העבודה. "בסיס הנחת העבודה בניהול משתף היא שעובדים הם ההון האנושי שלנו", מסבירה שלומית צימרינג (מגל), מנהלת היחידה התנועתית למש"א. "לכן יש למנהל מש"א תפקיד לגרום לכך שעובד יזדהה עם מקום עבודתו, ישתתף בתהליכים, יראה את "התמונה הגדולה" של יעדי החברה, ירגיש בנוח להעלות הצעות לשיפור, שעובדים ישותפו בישיבות ברמה צוותית, מחלקתית ופגישות עובדים עם מנכ"ל. "שמנו את הנושא על סדר היום", מסבירה שלומית "מכיוון שאצלנו בקיבוץ התקיים ניהול משתף כחלק אינטגרלי בשילוב שבין הקהילה לעסקיה. במהלך ההפרדה בין עסק לקהילה ובקביעת מדרגות ניהול שכחנו לפעמים כמה עוצמתי הוא שיתוף עובדים בניהול וחשוב שנחזיר ליישם ערך זה".

 

לריכוז ההרצאות והמצגות בכנס - לחצו כאן

 

 

למחלקת משאבי אנוש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים