התנצלות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

התנצלות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.10.2010

 

בגיליון החגיגי של ידיעות הקיבוץ מלפני שבועיים לכבוד מאה שנות קיבוץ פורסמה מפה ובה פריסת הקיבוצים מדרום הארץ ועד צפון. במפה נכללו 280 ישובים - כל קיבוצי התנועה הקיבוצים ומושבים שיתופיים הנכללים בתנועה, וכן קיבוצי תנועת הקיבוץ הדתי ומושבים שיתופיים הנכללים בתנועה זו.

 

במהלך העבודה על המפה חלה טעות ובשוגג נשמט מהרשימה הסופית המושב השיתופי הדתי "ניר עציון".

 

אני מבקש התנצל בפני חברי ותושבי ניר עציון על השמטת שמם מהרשימה. הדבר היה בשוגג ואנו גאים על כך שאתם חלק מאתנו.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים