באבוקדו, אירופה אתנו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
באבוקדו, אירופה אתנו

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.10.2010

 

קטיף האבוקדו החל באזורים שונים ברחבי הארץ. מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, אילן אשל, מעריך שגם השנה בדומה לשנה הקודמת יהיה יבול גבוה שיסתכם בכ-80 אלף טון. "התברכנו בשנת יבול גבוה, כמעט בכל הזנים ובכל האזורים זו שנה שנייה ברציפות וזאת הודות למגדלים מצוינים, להדרכה, למחקר, וגם בעזרת האביב המתון יחסית שעבר עלינו. רוב פרי האבוקדו, כ-55 אלף טון, מיועד ליצוא והפרי הישראלי מבוקש בכל אירופה. בשנים האחרונות גם השוק המקומי הישראלי הפך להיות שוק גדול וחשוב היודע להעריך את פרי האבוקדו האיכותי המשווק לו, אומר אשל.

 

הכנסות המגדלים צפויות לגדול השנה בכ-10% ולהגיע ל-165 מיליון שקל וזאת הודות להתאוששות שנרשמה בחודשים האחרונים בשער האירו ולעלית המחיר בשוק הישראלי כתוצאה מהשיפור באיכות. שטחי גידול האבוקדו הם כ-60,000 דונם. רוב המטעים מושקים כיום במים מושבים, תוך ליווי של מחקר ומעקב מתמיד. דגש נוסף ניתן לפיתוח זנים הגברת יבולים וחיסכון במים.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים