לאחר תקופת הדעיכה - צמיחה דמוגרפית: בשלוש השנים האחרונות נקלטו בממוצע בכל קיבוץ 26 חברים חדשים