לאור הפרסומים מבהירה התנועה: "לא ניתן יד לשום פעולה לא-חוקית הקשורה להסתרתם של ילדי הזרים המועמדים לגירוש"
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
לא ניתן יד לשום פעולה לא-חוקית הקשורה להסתרתם בקיבוצים של ילדי הזרים המועמדים לגירוש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.9.2010

  

לאור הפרסומים מבהירה התנועה הקיבוצית: מבהיר מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: "התנועה הקיבוצית לא תיתן יד לשום פעולה לא-חוקית בנושא מניעת גירוש ילדי הזרים, עליו החליטה ממשלת ישראל. אנו נגד החלטת הממשלה ופועלים למניעת הגירוש בדרכים פוליטיות וציבוריות, אולם ישראל היא מדינת חוק ומאבקנו בהחלטת הממשלה ימשיך להתנהל במסגרת החוק בלבד" הבהיר שור.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית התייחס בדבריו לפרסומים לפיהם יסתירו קיבוצים את הילדים המועמדים לגירוש מפני שוטרי משטרת ההגירה.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים