צ'ופר למילואימניקים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

צ'ופר למילואימניקים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.9.2010

 

"התנועה ממליצה לראות בתגמול כספי הניתן על ידי המדינה למשרת המילואים, ביטוי להערכה והוקרה על תרומה לביטחון המדינה, לפיכן ראוי כי תגמול זה יועבר לרשות החבר לשימושו הפרטי". זהו פתיח תזכורת ששלח יואב מרגלית (נצר סרני) למחלקות התנועה, בעקבות פניות של חברי קיבוצים ומזכירים שביקשו לשמוע את "עמדת התנועה" בסוגיה של תגמול חברי קיבוץ המשרתים במילואים. בנוסף, נכתב, הציפייה היא שקיבוץ יראה במענק הניתן למשרת המילואים תמריץ אישי וביטוי של הערכה לשרות חשוב זה.

 

חוק שרות המילואים נחקק בשנת 2008 במטרה להגדיר את מבנה מערך המילואים של צה"ל, וכן את חובותיו וזכויותיו של חייל המילואים. בחוק מפורטים תגמולים לחיילי מילואים, ומכאן דילמה בחלק מהקיבוצים מי יהיה מהתגמול - המילואימניק או הקיבוץ. חייל מילואים שביצע בין 16 ל-26.5 ימי מילואים בשנת 2009 קיבל 2,400 ₪ (שהם שווי נקודת זיכוי במס). חייל מילואים שביצע בין 27 ל-36.5 ימי מילואים יקבל 3690 ₪, (שהם שווי נקודה וחצי זיכוי מס). חייל מילואים שביצע למעלה מ-37 ימי מילואים בשנת 2009 קיבל 4,920 ₪, (שהם שווי 2 נקודות זיכוי מס).

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים