בעין דור בונים שכנות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

בעין דור בונים שכנות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.9.2010

  

עין דור נזכר כבר במקרא (שמואל א', כ"ח, 7) כמקום מושבה של בעלת האוב, אליה הגיע שאול המלך ערב מלחמתו עם הפלשתים כדי לשמוע את נבואתה לקראת הקרב. למעלה מאלפיים שנים אחרי כן, ב-1948, הגיעו למקום חברי השומר הצעיר מגרמניה, הונגריה, ארצות הברית ותושבי הארץ והקימו את קיבוץ עין דור. כמה שנים מאוחר יותר הצטרפו אליהם קבוצות עולים מדרום אמריקה.

 

כיום מונה קיבוץ עין דור כ-680 נפשות, סיווגו - קיבוץ מתחדש, וכלכלתו נשענת על תעשייה, חקלאות ויזמות עסקית.

 

בביקור מטה התנועה בקיבוץ נפגשנו עם ממלאי תפקידים וחברים, ולמדנו שלמרות משברים כלכליים שמלווים את הקיבוץ מזה זמן רב, שבר חברתי לא נלווה למשבר הכלכלי. גם זה משהו.

 

בתכנית עבודת הנהלת עין דור מצוי נושא קליטת הבנים בראש סדר העדיפויות. בקיבוץ פועלים שלושה גופים ניהוליים - וועד האגודה, וועד מקומי ואגודה מוניציפאלית המאחדת את כל תושבי המקום. בעין דור נותנים חשיבות רבה לאגודה המוניציפאלית ומבקשים לייצר יחסי שכנות אמיתית עם תושבי שכונת ההרחבה שקמה לצד הקיבוץ. היחסים הנרקמים מוצאים ביטוי בכתיבת אמנה משותפת, בחגים, בכבוד הדדי ובהקשבה לצרכים. למדנו מטעויות שנעשו בקיבוצים אחרים ואנחנו מנסים לבנות שכנות טובה, הסבירו לנו פרנסי עין דור. לצד זה, ממשיכים לדבוק בקיבוץ, דוגמא לכך הן מטרות העל של האגודה המוניציפאלית שמנוסחות בלשון ערכית, או שמירת השם "קיבוץ עין דור" ולא יישוב עין דור, כמשל.

 

עוד למדנו ממצגת נתונים על הקיבוץ, שמקפידים על התנהלות לפי תקנות הערבות בקיבוץ המתחדש, משקיעים בפנסיה, ומתקדמים בהליך שיוך דירות מול המינהל.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים