בעקבות התקן האבוד
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

בעקבות התקן האבוד

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 31.8.2010

 

יעל אייזנר ואורית גלאור

סקר לאיתור קיבוצים חסרים בתקן להעסקת אחות מרפאה

 

במחלקה התנועתית לבריאות ורווחה החלו בעריכת סקר בקיבוצים לברר בכמה קיבוצים אין תקן של אחות משרותי בריאות כללית, ואשר מקבלים תגמול בגין עבודת האחות (שכר קצוב).

 

מטרת הסקר, מסבירה יעל אייזנר, מנהלת המחלקה, היא לבדוק את היקף התגמול המתקבל מ'הכללית', ביחס למספר המבוטחים במרפאה ולעדכנו בהתאם למציאות השכר במשק.

 

קיבוצים אשר טרם השיבו לנו על גובה הסכום המתקבל והיקף התקינה, מתבקשים להעביר לנו את הנתונים בהקדם. אנו מתחייבות להמשיך לעסוק בנושא עד אשר הקיבוצים יקבלו תמורה ריאלית בגין העסקת אחות שלא בתקן משירותי בריאות כללית. באופן עקרוני, מסבירה יעל, אנו מעדיפות שמרבית האחיות תהיינה מועסקות בתקן של 'הכללית', וגם בתחום זה נעשית עבודה אל מול שירותי בריאות כללית. אנו מפעילות בנושא זה לחץ על 'הכללית', ונמשיך בו כל עוד יימשך מצב בו קיבוצים מקופחים בהקצאת תקנים לאחיות.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים