קדחת מים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

קדחת מים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.8.2010

  

איתמר שוויקה

חדש בז'רגון - ניוד מים. משמעות צמד המילים גדולה למשק הקיבוצי. עדכון שנשלח מאגף הכלכלה לרכזי משק בקיבוצים מבשר על החלטת רשות המים להאריך את מועד "ניוד" המים לתאריך 7 באוקטובר 2010.

 

איתמר שוויקה (ברקאי) מסביר: תהליך "ניוד מים" הוגבל בזמנו על-ידי רשות המים עד לתאריך 30 ליוני 2010, וזאת במטרה לווסת מצד אחד את חריגות המים לחקלאות ומצד שני להשתמש במים ה'פנויים'. החלטת רשות המים היא לאריך את מועד הניוד עד ל-7 לאוקטובר 2010. ניוד יעשה על-פי אמות המידה שפורסמו על-ידי רשות המים, ועל-ידי מילוי טפסים מתאימים, אותם שלחנו לקיבוצים.

 

ידיעה נוספת מתייחסת לצריכת מים בישובים מתוכננים (קיבוצים ומושבים). בנושא זה מעדכן איתמר על סדרת דיונים שמנהלת התנועה מול רשות המים, לקביעת צורת ועלות הצריכה הביתית ב"ישובים מתוכננים", בתוכם הקיבוץ והמושב. מטרת רשות המים היא להשית על קיבוצים ומושבים את הכללים החלים על רשויות מקומיות. עמדתנו במשא ומתן היא שיש הבדל משמעותי באופי ובשוני של הקיבוץ מהעיר. "אנו עושים הכל בכדי שלא תשתנה מהותית הקצאת המים לשנת 2011, אולם מחירם צפוי להאמיר, והמדידה תהיה על פי צריכה בפועל. לכן חשוב להחיש התקנת מדי המים על בתי החברים והתושבים, ולהשלים ביצוע הפרדה של צריכה 'מוניציפאלית' מצריכה 'חקלאית'.

 

להקצאת מכסת מים יש לדווח לרשות המים על מספר התושבים החיים בפועל בקיבוץ על גבי טופס מיוחד של רשות המים.

 

בשאלות והבהרות itamar@tkz.co.il

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים