לחץ בקופות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

לחץ בקופות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.8.2010

  

יעל אייזנר

גם ילדים בקיבוץ יזכו לטיפול שיניים בחינם?

 

התנועה, באמצעות מחלקת בריאות ורווחה פועלת בשבועות האחרונים בכמה אפיקים מול "שירותי בריאות כללית" לכך שגם במרפאות הקופה בקיבוצים אפשר יהיה לקבל טיפול שיניים בחינם לילדים עד גיל 8. את ההחלטה על מתן טיפולי שיניים בחינם לילדים קיבלה ממשלת ישראל במסגרת הרחבת חוק בריאות ממלכתי.

 

"כרגע אין אפשרות לקבלת טיפולי שיניים בחינם במרפאות השיניים בקיבוצים, אלא רק במסגרת הקופה אליה שייכים הילד והוריו" אומרת יעל אייזנר, מנהלת מחלקת בריאות ורווחה. "בשבועות האחרונים אנו פועלות לשינוי המציאות הזו, ולהביא לכך שהרחבת השירות תגיע גם אלינו, והיא תמומש במרפאה המקומית או דרך הסתדרות רופאי השיניים, הפועלת למתן אישור לרופאי שיניים פרטיים לתת שירות זה".

 

לגביי תשובה חיובית בעניין עוד אין הערכה אם ומתי מכיוון שגם הקופה עצמה עוסקת בלימוד החוק והשפעת יישומו על מבוטחי הקופה. בינתיים יכולים החברים לקבל מידע על טיפול ללא תשלום במוקד 2700*.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים