מתחזקים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

מתחזקים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.8.2010

  

ריקי רז

באוקטובר: קורסים לרכזי תרבות מתחילים וממשיכים

 

החלה הרשמה גם לשני קורסים עבור רכזי תרבות בקיבוצים. ה'מתחילים' יתחילו ב-20/10, ה'ממשיכים' יתחילו שבוע קודם, ב-12/10. שניהם בארגון משולש של מטה התרבות הקיבוצית, מכון שיטים וחברת "חוזקות". בתשעת המפגשים של ה'חדשים' יושם דגש על העמקת ידע בתחום החג והמועד, שיפור מיומנויות ניהול ויצירת להחלפת רעיונות וטיפים. ריקי רז (יפעת), מנהלת מטה התרבות מפרטת: הלימוד יהיה על שבת וסולידאריות חברתית ("חילוניים בעד השבת"/ א. מגד), סדר ט"ו בשבט - על עצים וערכים עם בוג'ה, מעמדות חברתיים במגילת אסתר, חגי ישראל וצדק חברתי, עיונים בהגדה הקיבוצית ובהגדה המסורתית, פסח והשיח הבין-דורי בקבוץ. בשלושה מפגשים נשים דגש על הקניית מיומנויות ניהול - הכנת תכניות ומימושן, הכנת תקציב וביצוע, על גיוס הסביבה וגיבוש צוותים, והתמודדות עם משברים.

 

ה'ממשיכים' ימשיכו בלימוד מועדי לוח השנה העברי - יום רצח רבין, פסח, יום העצמאות וחג השבועות - והצעות לפעילויות בהם, ולימוד מושגי יסוד בתרבות היהודית וחיבורם לקיבוץ. גם בקורס זה יוקדשו כמה מפגשים למיומנויות ניהול אפקטיבי בהנחייתו של רן הורודי מחברת "חוזקות". מפגשים בלתי אמצעיים בין כלל המשתתפים הכוללים החלפת מידע ויצירת שיתופי פעולה.

 

מידע מלא באתר www.kibbutz.org.il/tarbut

  

לתוכנית הקורס לרכזי תרבות - מתחילים
לתוכנית הקורס לרכזי תרבות - ממשיכים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים