בדרך לעין חרוד... ולגנוסר, לכרמיה ולזיקים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

בדרך לעין חרוד וגנוסר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.8.2010

  

עין חרוד מאוחד

מטה התנועה יבקר ביום שני (16/8) בקיבוצים כרמיה (9:00) וזיקים (12:30)

בתכנית מפגש עם ממלאי תפקידים וחברים, הצגת "תמונת מצב" עכשווית על המציאות הכלכלית והקהילתית בקיבוץ, דיון פתוח, והצגת נושאים אותם מקדמת התנועה מול משרדי ממשלה.

החברים מוזמנים.

 

מטה התנועה יבקר ביום שני (13/9) בקיבוצים עין-חרוד מאוחד וגנוסר.

בתכנית מפגש עם ממלאי תפקידים וחברים, הצגת "תמונת מצב" עכשווית על המציאות הכלכלית והקהילתית בקיבוץ, דיון פתוח, והצגת נושאים אותם מקדמת התנועה מול משרדי ממשלה.

החברים מוזמנים.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים