עם הפנים לחברים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

עם הפנים לחברים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 27.7.2010

 

מזכירות התנועה גיבשה חבילת סיוע וייעוץ לחברי קיבוצים

התנועה החליטה על הרחבת מערך ייעוץ וסיוע לחברי קיבוצים. במכתב שנשלח השבוע למזכירויות והנהלות הקיבוצים, מבשר מזכיר התנועה - זאב (ולוולה) שור, על נוהל חדש שאושר במזכירות התנועה, בנושא טיפול בפניות אישיות של חברי קיבוץ לסיוע - לא כספי - במצבים של קושי או מצוקה אישית.

 

החלטת התנועה נפתחת בהמלצה לקיבוצים להקים - בנוסף למוסדות הניהוליים הרגילים - צוות פנימי שתפקידו לטפל בבעיות הפרט בקיבוץ. על פי הנוהל החדש, מחלקות התנועה יהוו כתובת לחברי קיבוץ רק לאחר שיעשה החבר פניה בנושא לצוות פנימי בקיבוצו או להנהלת קיבוצו. ההסבר לכך הוא שעניינים פנימיים של חברי הקיבוץ אמורים למצוא פתרונם ראשית בתוך הקיבוץ, בכלים הניהוליים והדמוקרטיים לפי החלטות הקיבוץ, תקנון הקיבוץ והדין.

 

במרחק שיחת טלפון

 

על פי הנוהל, כתובת תנועתית ראשית לטיפול בפניות תמשיך להוות מחלקת רווחת הפרט בהנהגתה של דנה גורן (עין החורש), שמטפלת בכ-170 פניות של חברי קיבוצים בממוצע מדי שנה. תפקידה לטפל בפניות חבר אשר לדעתו ולהרגשתו עניינו אינו מטופל כהלכה על ידי הקיבוץ ומוסדותיו. שיטת הטיפול היא כגוף מייעץ ומפשר, ובתור שכזה מגמתה להגיע לפתרון מוסכם בין הקיבוץ והחבר. בעניינים ייחודיים יכול החבר הפונה לפנות לרכזי האזור-מלווי קיבוצים, או למחלקות - המשפטית, היחידה לקידום נשים, בריאות ורווחה וחינוך.

 

טיפ של מיכי

 

באשר לייעוץ משפטי, נכתב, לחבר או לקיבוץ, יינתן כזה בחינם על ידי המחלקה המשפטית של התנועה. אולם, מודגש כי יעוץ לחבר יינתן תמיד בידיעת הנהלת הקיבוץ ו"הצד השני" - אם קיים כזה, ובשאיפה - לייעוץ משותף. אם מגיעים - החבר והקיבוץ - למצב בו המחלוקת ביניהם מחייבת הכרעה, ממליצה התנועה לפנות ל"מוסד לגישור ולבוררות". בעניין זה ממליצה התנועה לקיבוצים לקבוע בתקנונם חובת בוררות בפני מוסד זה.

 

בנוהל גם סעיף המתייחס לנושאים אישיים חיוניים כגון הצלת חיים - שאין ביכולת הקיבוץ לממנם ממקורותיו או מהקרן לעזרה הדדית שהקים למטרות מסוג זה. במקרה זה, נקבע, יוכל קיבוץ לפנות לתנועה, וזו תעשה כל שביכולתה לסייע לו בגיוס כספים ממקורות חוץ למימון צרכים אלה.

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים