המטרה: הצלת האגודה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

המטרה: הצלת האגודה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית -  26.7.2010

 

זאב (ולוולה) שור

צמרת התנועה ופרקליטות המדינה מקדמים הידברות

 

לצד מתווה ליצירת הבנות עם צמרת מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י), החלה התנועה מסלול הידברות עם צמרת פרקליטות המדינה. בראשית השבוע נפגשו מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור ואיציק בדר (גבעת חיים מאוחד, מנכ"ל גרנות), בתיווכו של השר יצחק (בוז'י) הרצוג שזימן את הפגישה, עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד שרית דנה. המטרה - הגעה להבנות ביחסי פרקליטות המדינה עם המגזר הקיבוצי.

 

בפגישה העלו ולוולה ובדר את תחושתם שהמדינה, באמצעות ממ"י והפרקליטות פוגעת אנושות בהתיישבות, עד כדי איום ממשי על עתיד הקיבוצים כאגודות שיתופיות. כדוגמא לטענותיהם פירטו את החלטת ממ"י על התניית מתן היתרי בנייה לקיבוץ בהסדרת שימושים חורגים והפסקת ה"השכרות", החלטה שגורמת לעצירת הפיתוח בקיבוצים רבים. "גזירות" נוספות אותן פירטו הן כוונה לניתוק הקשר בין חברות באגודה למגורים בשטחה: פגיעה בזכויות ועדת הקבלה של הקיבוץ: רצון לבטל את "זהות הוועדים" ולהעדיף "ועד מקומי" ביישוב (שבמקרים מסוימים יש בו רוב של "תושבים").

 

"סוכם כי בפגישה הבאה ישתתפו ארבעה נציגים מהמגזר הקיבוצי, עו"ד שרית דנה, ועל פי בקשתנו גם מנכ"ל ממ"י, ירון ביבי", אמר ולוולה. הרכב הצוות הקיבוצי ייקבע בראשית השבוע בישיבת צוות קרקעות מצומצם. "למרות הבדלי השקפות התנהלה הפגישה באווירה טובה, וללא עוינות. סוכם על המשך הידברות כדי לנסות הגיע להסכמות בנושאים שפירטנו", סיכם ולוולה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים