הישג תנועתי: ראש הממשלה התחייב - 200 מיליון שקל לשיקום תשתיות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

הישג תנועתי: ראש הממשלה התחייב - 200 מיליון שקל לשיקום תשתיות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.7.2010

  

בשורה לקיבוצים: ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע לשר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון שתקציב בסך 200 מיליון שקל המיועד לשיקום תשתיות ישנות בהתיישבות הכפרית הוותיקה (ישובים שהוקמו לפני 1964) יובא לאישור הממשלה בתוך כמה שבועות במסגרת תקציב המדינה 2011- 2012.

 

התחייבותו של נתניהו נעשית לאור סעיף שהוכנס בלחץ של מזכיר התנועה, ולוולה, להסכם קואליציוני, לפיו יועמד במהלך העשור הקרוב תקציב כולל של מיליארד שקל לפרויקט שיקום תשתיות "ביישובים ותיקים", ובתוכם קיבוצים.

 

ולוולה התבשר על הודעת רוה"מ בהודעת טקסט ששלח אליו שמחון סמוך לחצות "רוה"מ אישר את הנושא בסופו של דבר בעזרת הלחץ שלך". את קורת רוחו מהבשורה לא הסתיר, ואמר כי הודעת ראש הממשלה היא בשורה חשובה להתיישבות הוותיקה. מתקציב של 35 מיליון ב-2009 אנו צומחים ל-100 מיליון בשנה וזה אומר שיקום תשתיות בכ-10 עד 15 קיבוצים בשנה.

 

לא הכל כלול

 

"בעת דיוני הממשלה על תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק עמדנו בקשר עם השרים, כולל שר הביטחון ברק" מספר ולוולה על מכבש לחצים שהופעל לאינטרס המגזר הקיבוצי בשני ימי הדיונים. הצלחנו לסכל הקמת צוות בין-משרדי לנושא קרקעות ההתיישבות ושינוי משטר הנחלות, וכעת אנו מרכזים מאמץ בעיכוב אישורה בממשלה של תכנית מתאר ארצית (תמ"א 12) מכיוון שבתכנית כלול סעיף המגביל פיתוח עסקי תיירות בקיבוצים. הסעיף המדובר - תיקון 7 לתכנית - מתייחס לבניית בתי מלון חדשים בערים הגדולות, אך מגביל את התיירות בישובים כפריים ל-100 יחידות אירוח במרבי. "אישור התכנית תהיה פגיעה בהתיישבות ובפריפריה כולה, וביכולת ההתפרנסות של רבים. מטרת פגישותינו עם מנכ"ל משרד הפנים וגורמים נוספים היא לגרום להחזרת התכנית לדיון מחודש במועצת הארצית לתכנון ובנייה, לפני הבאתה לאישור סופי בממשלה".

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים