התנועה יוצאת למאבק על זכויות הקיבוצים בתקציב המדינה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
התנועה יוצאת למאבק על זכויות הקיבוצים בתקציב המדינה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 12.7.2010

  

זאב (ולוולה) שור

בדרישות: הגדלת תקציב לשדרוג תשתיות פיזיות, הסדרת זכאויות שיכון, וביטול סעיפים המפלים קיבוצים במסגרת 'חוק ההסדרים'

 

לקראת דיוני ממשלת ישראל והכנסת על תקציב המדינה לשנים 2011-2012 ובתוכו חוק ההסדרים גיבש מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור רשימת נושאים וזכויות הקשורים למגזר הקיבוצי, עליהם הוא מבקש ששרי מפלגת העבודה יעמדו לטובת ההתיישבות בדיוני הממשלה והכנסת שיתקיימו בשבועות הקרובים.

 

במכתב אל יו"ר "העבודה" ושר הביטחון, אהוד ברק, מציב ולוולה את הנושאים הנחוצים להמשך צמיחת הקיבוצים - קביעת תקציב שנתי לתשתיות בהתיישבות, בסך 100 מלש"ח לשנה; הגעה מיידית להסדר בנושא זכאויות שיכון בקיבוצים; בלימת כל מהלך ל"רפורמה" חד-צדדית בנושא הקרקע החקלאית, והעברה מיידית של כל טיפול בנושא לצוות משותף עם ההתיישבות. נושא נוסף אותו מבקש ולוולה מיו"ר "העבודה" הוא ביטול הדיון בסעיף מספר 1 בתמ"א 12 (תכנית מתאר ארצית לתיירות) והסרתו מסדר יומה של ועדת השרים לפנים ושירותים, והחזרת תמ"א 12 לדיון במועצה הארצית, לשם הסרת הסעיפים המפלים את הקיבוצים.

 

אפליית זכויות בקרקע

 

אשר לחוק ההסדרים, שאמור להיות נדון בישיבה הקרובה של הממשלה, מבקש ולוולה מברק כי יטופלו הנושאים הכלולים בהצעות "מחליטים": בפרק "בינוי ושיכון" (מינהל מקרקעי ישראל), תחת הכותרת "הגדלת היצע הקרקע למגורים באמצעות הסרת חסמים", יימחק סעיף 7, אשר נועד לאפשר למדינה לפנות מהקרקע חוכר "שחוזה החכירה שלו פקע", ללא הליך משפטי וללא פיצוי. כידוע, מפרט ולוולה, בהתיישבות ישנם מתיישבים וישובים רבים אשר מסיבות טכניות אוחזים עדיין רק בחוזים לטווח קצר והנה, הופכים אותם לפולשים שניתן לפנותם בכוח כל 3 שנים. בסעיף נוסף בפרק "בינוי ושיכון" מבקשת התנועה הקיבוצית להוריד מסדר היום את הסעיף המתייחס ל"בחינת מדיניות המקרקעין ביחס לקרקע החקלאית", מהסיבה שזו מתיימרת לשנות מן היסוד את מבנה החכירה של הישובים והמתיישבים החקלאיים. חכירה זו מעוגנת הן באופן פורמאלי, בחוזי חכירה לדורות והן באופן לא פורמאלי, על ידי נוהגים ונוהלים הקיימים כמאה שנים. "יתכן ויש מקום לבחון חלק מהנושאים המועלים בסעיף זה, אולם זאת אך ורק באופן שיכלול את ההתיישבות ונציגיה המוסמכים, וכפי שיוסכם על ידם, ולא במסגרת של צוות בינ-משרדי אשר מסקנותיו ידועות מראש" מסביר ולוולה במכתבו.

 

נושא נוסף אותו מנסה האוצר להעלות בחוק ההסדרים נוסח כ"עידוד התחרות בשיווק תוצרת חקלאות". גם לעניין זה מתנגדת התנועה הקיבוצית נחרצות ותובעת להורידו מסדר היום. בדרישה להסרת הסעיף מסביר ולוולה: "זוהי פעם נוספת שמנסים "להגניב" במסגרת חוק ההסדרים את הניסיון לחסל את השיווק המוסדר של תוצרת חקלאית, שהוא אבן יסוד בחקלאות הישראלית, במפעל ההתיישבות, ובהספקת המזון הסדירה והיעילה לתושבי המדינה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים