כפר מסריק: הקיבוץ צפוני, החבר במרכז
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

כפר מסריק: הקיבוץ צפוני, החבר במרכז

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.7.2010

  

כפר מסריק

כפר מסריק קיבוץ סולידי, זהיר. שיתופי, מסודר, מוסדות, ועדות, נסמך על הנהגה מקומית. מטה התנועה בראשות המזכיר, ולוולה, ביקר בקיבוץ לשיחה עם ממלאי תפקידים, על מצב הקיבוץ. מרכיבי ההכנסה העיקריים בכלכלת כפר מסריק הם תעשייה - דוקארט - מפעל אריזות לנוזלים עם שותף מניו זילנד, סילורה וסילורה פיתוח, וענפי חקלאות - גידולי שדה, מטע, רפת, לול ומדגה, יזמויות עסקיות. אוכלוסיית הכפר מונה כ-650 נפשות, מתוכן 300 חברים ומועמדים ו-142 ילדים. הפנסיה הצבורה מרקיעה שחקים.

 

בדיון עם ממלאי תפקידים - מירון שפיר - מזכיר חברתי, טומי - מנהל קהילה, אדיר - מנהל עסקי, וגיורא מסד - יו"ר כלכלי, סיפרו אלה על מהלכי קליטת בנים למעמד של חברים בעצמאות כלכלית, ניסיון לתת תשובה לקיפאון שנמשך כעשור שנים בתחום זה. מהלכים נוספים שנעשים במקביל הם יישום החלטות שקיבל הקיבוץ באשר לאורחות החיים, הפרטה אם ועד כמה, ואיך לא, קשר שבין עבודה לתקציב אישי. נושא נוסף שהעלו פרנסי הקיבוץ הם קרקעות חקלאיות שניתנו לעיבוד קיבוץ כישור, קרקעות אותם מבקשים בכפר מסריק לקבל חזרה.

 

מצגת נתונים הנסמכת של סיכום מאזני הקיבוץ שהציגו אמנון צורף וליאת פאר, צמד מלווי קיבוצים מטעם התנועה הראו במספרים את דאגת הקיבוץ מהקיטון במצבת החברים.

 

בדיקת גמישות

 

רבקה וילנד, מנהלת אגף החברה ציינה שכפר מסריק קיבוץ יציב וחסון, המנהל את עצמו באופן מחושב ואחראי. היא שיבחה את העדפת הקיבוץ להפריט את פירות הנכסים ולא את הנכסים עצמם. עמרי כנען הדגיש את חשיבות שמירת יסודות הקיבוץ וקליטת חברים כחיזוק לאגודה שיתופית - חקלאית. בנושא הקיפאון הדמוגרפי המליץ לפתח באמצעות תקנון קליטה "גמיש" יותר, שימשוך צעירים, שמרביתם נרתעים כעת מהצטרפות לדגם הקיבוץ השיתופי.

 

ולוולה סיכם, דיבר על תרומתם לתנועה של גיורא מסד, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים האזוריים ושל איל רייז, מזכ"ל השומר הצעיר. הוא דיווח על הקשיים שמערים מינהל מקרקעי ישראל על קיבוצים, השגת תקציב לשדרוג תשתיות פיזיות, ועל מהלך משכנתא אישית בערבות מדינה לבנייה בקיבוץ עבור מי שהצטרף כחבר מאז 2007, מהלך שהשלמתו לאחר חתימת האוצר מהווה פתרון מימון לבני ובנות קיבוץ המבקשים לבנות ביתם בהרחבה פנימית בקיבוץ.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים