הפנסיה בראש סדר היום
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

הפנסיה בראש סדר היום

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.6.2010

 

192 קיבוצים מתוך 200 כבר משלמים לגמלאים לפחות 2,760 ₪ - הסכום המחייב לפי רשם האגודות השיתופיות. 81 קיבוצים כבר מקציבים לגמלאים יותר מ-3,000 ש"ח

 

בשורות בנושא הפנסיה - שהוא מהחשובים ביותר בקיבוצים היום:

מנתונים עדכניים שחושף השבוע מטה התנועה הקיבוצית עולה כי 192 קיבוצים - 96% מכלל הקיבוצים המתנהלים כ"קיבוץ מתחדש" (בהם מחולק שכר דיפרנציאלי אך נשמרת ערבות הדדית ובעלות משותפת על הנכסים) כבר משלמים לחברים גמלאים קצבה חודשית בגובה של לפחות 2,760 ₪, שהיא הקצבה המחייבת על-פי רשם האגודות השיתופיות במסגרת תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש. בכ-60% מקיבוצים אלה הפנסיה צבורה בקרנות, ביתר היא משולמת מתקציב הקהילה. 8 קיבוצים בלבד (4%) עדיין לא עומדים בגובה הפנסיה המחייבת (מינימום), ו-81 קיבוצים משלמים לחברים קצבה חודשית גבוהה מ-3000 ₪.

 

קצבת המינימום אותה חייב קיבוץ להקציב לגמלאיו מחושבת לפי 35% מהשכר הממוצע במשק, והיא נקבעת אחת לשנה בחודש ינואר. הכנסה נוספת היא קצבת הביטוח הלאומי בגובה של כ-1,700 ₪ שמקבל כל אזרח שהגיע לגמלאות

 

את המידע אספו בשבועות האחרונים מלווי הקיבוצים - רכזי אזור מטעם מטה התנועה הקיבוצית, זאת כחלק ממעקב שוטף על מצב הפנסיה בקיבוצים. הנתונים לא מתייחסים לכ-80 קיבוצים המתנהלים כ"קיבוץ שיתופי" - בהם הכנסת גמלאי היא מתקציב אישי שמקבל החבר, בהם אין קצבה מחייבת אך מרבית הקיבוצים מפקידים כספים לקרנות פנסיה עבור חברים או מקימים קרנות שיעודן הוא הבטחת ביטחונם הסוציאלי של החברים בגמלאות.

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית מעודד מהנתונים, המעידים לדבריו על מחויבות הקיבוצים לחברים הגמלאים. שור הדגיש כי ביטחונם הסוציאלי של החברים הוא מהנושאים החשובים ביותר, ושקצבת פנסיה לגמלאי היא לא מתנה אלא זכות אותה רכש בעמל של עשרות שנות עבודה בקיבוץ. הקצבה המינימלית נמוכה מדי ואנו פועלים לאיתור מקורות שיסייעו לכל קיבוץ להגדילה. הוא קרא לקיבוצים לקיים את הנחיית התנועה לתת לגמלאים בכסף את מלוא הקצבה, ולא לנכות ממנה סכום כסף על מתן שירותים שנותן הקיבוץ בחינם לכלל החברים.

 

עמרי כנען, מנהל אגף מלווי קיבוצים ניפק נתון נוסף המעיד לדבריו על אישוש המצב הפנסיוני בקיבוצים - בשנת 2008 עמדה הקצבה המחייבת על 2,600 ₪ ו-42 קיבוצים לא הצליחו להקציב סכום זה לחברים גמלאים. כיום, למרות שהקצבה המחייבת גבוהה יותר (2,760 ₪) רק 8 קיבוצים לא עומדים בה.

 

לכתבה באותו נושא, הדף הירוק, 11/6
לאגף הרכזים
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים