יד אחת

יד אחת

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.6.2010

 

קובץ המאמרים בסדרת "עידן" שיצא כספר המוקדש ליובל ה-100 לקיבוץ ניתן לרכישה גם דרך ארכיון יד יערי בגבעת חביבה. הספר הוא פרי שיתוף פעולה של יד יצחק בן-צבי, יד-יערי ויד-טבנקין. יובל דניאלי ומוקי צור טרחו על שילוב דימויים חזותיים רבים בדפי הספר ועיטורם בכותרות הולמות. רכישה בהנחה בטלפון 04-6309232.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים