מאוזנים

מאוזנים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.5.2010

 

בישיבת ועדת תקציב מטה התנועה בראשה עומד צביקה מנבר (גבעת חיים מאוחד) נמסר דו"ח ביצוע תקציב 2009. תוצאות דוח מנבר מצביעות על עמידה בתקציב, כפי שאושר במועצת התנועה, תקציב אשר קוצץ באמצע שנת 2009 ב-26%, לאור גירעון ופער בין מקורות לשימושים.

 

מנבר הביע הערכתו למנהלי מחלקות ואגפים שעל אף השתת הקיצוץ באמצע שנת הפעילות הצליחו לסיים בתקציב מאוזן.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים