חיים על חקלאות

חיים על חקלאות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 17.5.2010

   

מלכיה. צילום: אייל מרגולין

מלכיה וכפר הנשיא מחפשים לגדול במקורות הכנסה ובחברים

 

בכפר הנשיא (נוסד 1948 על ידי גרעין "הבונים" מבריטניה) מוטרדים, ובצדק, משאלת עתיד הקיבוץ, ההמשכיות. זאת למדנו בביקור שערכנו במקום - צוות היגוי תנועתי בראשות ולוולה, נציגי המועצה האזורית וארגון משקי גליל עליון.

 

הקיבוץ יפה, שליו, אולם מאזני הקיבוץ לא מאפשרים לנוח על זרי דפנה - בשנים האחרונות נרשמת ירידה עקבית במצבת החברים והילדים, 88% מהחברים הם מעל גיל 50, הגיל הממוצע הגיע ל-64. פתרון מנסים למצוא בשכונת הרחבה, וכעת גם במסלול קליטת חברים לאגודה השיתופית. הדחיפות מורגשת.

 

הקיבוץ חי על חקלאות - מטעים, לול, גידולי שדה, משתלה, פעילויות תרבות מובלות על ידי מתנדבים, מערכת סיעוד ברמה גבוהה, קצבת פנסיה נמוכה מהמותר, לצידה קרן עזרה הדדית ומנגנוני ערבות הדדית.

 

מדיווח של ממלאי תפקידים בקיבוץ, ומלוויו מטעם התנועה, אורי הדרי ועמרם לוטן, עולה רושם שכפר הנשיא הוא קיבוץ עם חוסן פנימי, ופוטנציאל אותו אפשר יהיה לממש באמצעות פיתוח עסקי ושדרוג תשתיות הישוב. הדיון עסק בשאלות של ביטחון סוציאלי, התפרנסות, איתור מקורות פרנסה ומסלול קליטה אטרקטיבי.

 

ולוולה דיווח למשתתפים על נושאים אותם מקדמת התנועה למען קיבוצים מול משרדי ממשלה - בנייה ומימון באמצעות זכאות למשכנתא בקיבוץ, סיכול כוונות ממ"י בנושא שימושים חורגים וקרקע זמנית, תקציב לתשתיות פיזיות ובדיקת מתן ערבות קמ"ע לשיפוץ בית בקיבוץ. באשר לכלכלת כפר הנשיא הציע צוות משותף של הקיבוץ והתנועה, והוא ידון גם בדרכים להחיש צמיחה דמוגרפית. באשר לקצבת הפנסיה שמקציב הקיבוץ לחבריו, קצבה נמוכה משמעותית מהמינימום המתחייב לפי רשם האגודות השיתופיות, אמר ולוולה כי מדובר בעבירה על תקנות הסיווג וכי יש לפעול בהקדם ולמצוא פתרון לבעיה זו.

 

אל ראש ההר

 

מכפר הנשיא עלינו לקיבוץ מלכיה. קיבוץ קטן, צנוע, עומדים בהחזר החובות שנקבע, נצמדים לתקנות הסיווג, השקעות זהירות במשק. מסודר. מקור השם של היישוב היסטורי - "מלכיה" הייתה משפחת כוהנים שבניה שירתו בבית המקדש. השם "מלכיה" מופיע במקומות רבים במקרא: בירמיהו, בעזרא, בנחמיה ובדברי הימים.

 

במלכיה (נוסד 1949 על ידי יוצאי הכשרות פלמ"ח) חיה כיום אוכלוסייה של 310 נפשות, בה 120 חברים, שמחציתם בגיל פנסיה. גם במלכיה הצורך לקלוט חברים חדשים הוא הכרח.

 

לאחרונה ניצני צמיחה עם חזרת ארבעה בני משק ובנות זוגם לבדיקת קליטה בקיבוץ, שמבקש לנצל זאת לתנופת קליטה בשכונת הרחבה צמודה ובמסלול נוסף של חברות מלאה בקיבוץ. הקיבוץ מתנהל לפי מודל רשת הביטחון, ומקיים מערכות מנגנוני ערבות הדדית, וקרנות תמיכה לפי הצורך.

 

הכנסות הקיבוץ הן בעיקר מענפי החקלאות, יזמויות עסקיות ועבודת חברים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים