שעה קלה על כלכלה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

שעה קלה על כלכלה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.5.2010

   

איתמר שוויקה

הקיבוצים הולכים על חלב מהדרין ואנרגיה ירוקה. עדכוני אגף הכלכלה

 

בימים אלה מסיימים ברשות המים לסכם את היקף צריכת המים השפירים בפועל לשנת 2009, ורק לאחר מכן תושלם העברת 30% אחרונים מהכספים המגיעים לחקלאים בקיבוצים ובמושבים, בגין "קיצוץ מרצון" שעשו היישובים בשנת 2009. על כך מעדכן איתמר שוויקה מאגף הכלכלה, במקבץ עדכונים לרכזי משק וממלאי תפקידים בקיבוצים. "הכספים מוחזרים דרך מיכאל גל מרשות המסים, ולאור ניסיון העבר - נדרשת סבלנות, זה לוקח זמן" מוסיף שוויקה.

 

עדכון נוסף הוא בנושא משכנתא לבנייה בקיבוץ. בשלוש השנים האחרונות מובילה התנועה מהלך מול משרדי השיכון והאוצר אשר סיומו בהצלחה יהיה בכך שכל מי שהצטרף כחבר לקיבוץ יוכל לקבל משכנתא בערבות מדינה מימון לבניית בית בקיבוץ, בתחום ה'קו הכחול'. "בישיבה שנערכה לאחרונה במשרד החשב הכללי באוצר, יחד עם נציגי משרד השיכון, הסברנו פעם נוספת את קווי המתווה וחלופות שונות לקיבוצים - 'שיתופיים' ו'משייכים'. אנו עמלים בימים אלה על כתיבת הצעה לחשב הכללי באוצר, שתהא מוסכמת על כל הצדדים, ובתקוותנו שבתוך מספר שבועות נוכל לסיים ולהפעיל נוהל משכנתאות חדש, בשורה לה מחכים בקיבוצים רבים".

 

נושא נוסף מעסיק קיבוצים הוא ביצוע השקעות ברשת החשמל. בנושא זה העדכון הוא שלאחר דיונים עם רשות החשמל הוחלט שנציגי התנועה הקיבוצית יכינו מסמך בו הסבר מדוע יש להעלות את אחוז ההנחה כדי שקיבוצים ייכנסו להשקעות ברשת החשמל, כך שלא כל עלות ההשקעה תיפול על הקיבוץ. במסמך שנמצא ב"אתר הקיבוצים" באינטרנט ניתן לראות שכדי שקיבוצים יישאו ב-25% מההשקעה ברשת החשמל (לא כולל בתי חברים), יש להעלות את ההנחה ל-10% למשך 7 שנים. מצוידים בנתונים נפגשנו פעם נוספת עם נציגי רשות החשמל, שהעלו מצדם את בעיותיהם בהעלאת אחוז ההנחה לקיבוצים. החלטנו במשותף להביא הצעות ואפשרויות נוספות. בנוסף, צרפנו לצוות רואה חשבון שהעלה את בעיות המיסוי והגדלת הוצאות המחייה במעבר לחברת חלוקה (חברה בע"מ) שעל הקיבוץ להקים לצורך ניהול משק החשמל של הקיבוץ. בימים הקרובים נתכנס צוות החשמל של התנועה כדי להעלות הצעה חלופית, ולקדמה מול רשות החשמל. כל התקשרות של קיבוץ זה או אחר עם רשות החשמל מחלישה אותנו במשא ומתן.

 

מתחזקים?

 

נושא נוסף בו מתחוללות לאחרונה תמורות הוא משק החלב בישראל. שינויים בשוק וביקוש הולך וגדל לחלב עם כשרות מחמירה, כשרות המהדרין, מביאים את אגף הכלכלה להמליץ לקיבוצים לבדוק אפשרות לעבור ולייצר חלב לפי כשרות זו. "במרבית המקרים המעבר אינו מסובך מהבחינה הביורוקרטית, ואף כלכלי. בדיקה ולמידת מעבר לייצור לפי כשרות המהדרין אפשר לעשות באמצעות איתמר.

 

עדכון אחרון, בנושא של אנרגיות מתחדשות. תמ"א 10 ד' 10 הוא שמה של תכנית מתאר ארצית להקמת מערכות סולריות בינוניות לייצור חשמל. לפני כחודשיים העבירו עורכי התמ"א טיוטת תכנית להתייחסויות הגופים, ביניהם התנועה הקיבוצית. בעזרת משפטנים הוצאנו מסמך הסתייגויות לתכנית, מסמך אותו נעביר לעורכי התמ"א מטעם משרד הפנים. ניתן למצוא את מסמך הסתייגויות המגזר הקיבוצי באתר הקיבוצים באינטרנט.

 

למסמך "מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים" - לחצו כאן

 

לידיעון אגף הכלכלה לחודש אפריל 2010 - לחצו כאן

 

  

לאתר אגף הכלכלה
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים