מנצלים את השקט

מנצלים את השקט

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.5.2010

 

סיור בדורות (תנופת קליטה)

ברוחמה ודורות עוסקים בקליטה. בסיור בקיבוצים הדגישו נציגי התנועה כי חיזוק הקיבוץ הוא קליטה לחברות מלאה באגודה השיתופית

 

אזור צפון הנגב הפך מבוקש למגורים עבור משפחות צעירות. מימוש למגמה אפשר כבר לראות בקיבוצים רוחמה ודורות, בהם ביקר צוות תנועתי בראשות מזכיר התנועה, ולוולה, ועמו המנכ"ל מרקי לוי, ראשי אגפים ומחלקות, ומלווה קיבוצי דרום - איציק עוז.

 

שני הקיבוצים הוותיקים - דורות עלה על הקרקע 1941, רוחמה יושב כקיבוץ ב-1944 - מתנהלים כקיבוץ מתחדש, ומבקשים לרכב על הגל ולנצל את גל הביקושים לבוא ולהתגורר באזור, ולקלוט משפחות לשכונת הרחבה או לחברות בקיבוץ, ולהביא בכך לתנופה מחודשת וצעירה לקיבוצים. בדיון הודגש על ידי ולוולה ושאר אנשי התנועה כי קליטה מיטבית לחיזוק הקיבוץ היא קליטה לחברות מלאה באגודה השיתופית. קליטת תושבים זמניים או לשכונה ההרחבה עלולה ליצור מצב בו כמות חברי האגודה השיתופית החקלאית נמוך מדי ביחס לכלל תושבי היישוב.

 

בשני הקיבוצים הוצגו מאזנים ונתונים על ידי ממלאי תפקידים בכלכלה ובקהילה, נפרשו מגוון ענפים, מקורות פרנסה (תעשייה ובעיקר חקלאות) ותעסוקה, יזמויות חדשות, והיבטי ביטחון סוציאלי (ברוחמה כבר משלמים לגמלאים קצבת מינימום, בדורות קצבה של 3,500 שקל), רווחה וחינוך.

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים