לוח מודעות

לוח מודעות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 29.4.2010

 

קציר העומר: "שנתון הקיבוצים", חוברת ריכוז הנתונים המקיף ביותר של כלל הקיבוצים, מופץ כעת לכל דורש. את השנתון עיבד ופילח רו"ח עומר ברנע מאגף הכלכלה, סייעו באיסוף מאזני הקיבוצים המלווים האזוריים, ויש בו מידע מצרפי על דמוגרפיה ופילוחי אוכלוסייה בקיבוצים, תעשייה, חקלאות, הכנסות ורווחים, חובות, ועוד ועוד. השנתון באתר אגף הכלכלה www.kibbutz.org.il/calcala, ואפשר לבקשו ממני בפנייה לכתובתי dover@tkz.co.il

 

מה כמה ולמה: פרסום חוברת בנושא "עדכון זכויות וחובות החבר העובד בקיבוץ או בעסק שבבעלות הקיבוץ - הנחיות התנועה הקיבוצית" עורר כצפוי סקרנות בקיבוצים, וגל ביקושים לקבל את החוברת על מנת ללמוד את החומר. חברים ומנהלי מש"א מוזמנים להזמינה משלומית צימרינג, מנהלת המחלקה התנועתית של ליווי מש"א בכתובת hr@tkz.co.il

 

קדרים, באים: המטה לצמיחה דמוגרפית יקיים שני ימי עיון לחברי ועדות קבלה בקיבוצים. לצפוניים - בקיבוץ קדרים ב-5.5.2010, ולדרומיים באולם הכנסים של משקי-דרום ב-12.5.2010. בכנסים יימסר מידע על תפקידי ועדת קבלה ומעמדה מבחינה משפטית, תהליכי אבחון לנקלטים, ומשחק מצבים על דילמות ופתרונות קליטה בקיבוץ. מוזמנים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים