עסקת חבילה במשק

עסקת חבילה במשק

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.4.2010

 

שלומית צימרינג

"מאז הועברה אחריות החבר לפרנסתו בקיבוץ המתחדש השתנו הכללים לגבי יחסי העבודה בין החבר לקיבוצו". זהו הפתיח, שמסביר את הסיבה המרכזית להוצאת חוברת מעודכנת בנושא "זכויות וחובות החבר/ה העובד/ת בקיבוץ המתחדש".

 

השבוע מתפרסם מסמך הנחיות התנועה באתר היחידה לליווי משאבי אנוש בקיבוצים הנמצא בכתובת www.kibbutz.org.il. כמו כן, וניתן להזמינו טלפונית באגף החברה.

 

שלומית צימרינג (מגל), מנהלת היחידה לליווי מש"א בקיבוצים, מסבירה: חוברת ההנחיות היא פרי עבודת צוות רחב, אשר את עבודתו ריכזה אילנה נאור. המטרה שהוגדרה הייתה להביא לקיבוצים מסמך עדכני, עם כמה שיותר סוגיות ונושאים מ"השטח", ובצדן - פתרונות להתייחסות הוגנת ונאותה כלפי החבר העובד.

 

בחוברת הנחיות במכלול נושאים, החל מרישום ודיווח עבודה, פרסום משרות, סוגיית העדפת חבר לעבודה בקיבוץ, היקף משרה, חופשה ומחלה, נשים בעבודה, תאונות עבודה, זכויות סוציאליות ממקום העבודה, פרישה והפסקת עבודה, ומעבר בין מקומות עבודה.

 

למה נדרש מסמך הנחיות?

שלומית: הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים בראשות פרופ' בן-רפאל הגישה בשנת 2005 שורה של המלצות שאושרו בממשלה לתקנות הקיבוץ המתחדש. את סוגיית העבודה בקיבוץ השאירו ברמה של המלצות, מתוך כוונה שבעתיד תוציא התנועה הנחיות בעתיד. הצורך בהגדרת חובות וזכויות החבר העובד נוצר מ'השינוי' בקיבוצים, שיצר תקנוני עבודה חדשים, ומציאות בה מוצא עצמו החבר חשוף למצבים חדשים בהם ההגנות להן זכה בעבר אינן מובנות מאליהן. המסמך נשען על המציאות 'בשטח', כתבו אותו אילנה נאור (קודמתה של שלומית במחלקה), עו"ד אמיר גנז, מוטי קומרוב וליאת פאר - רכזי אזור מלווי קיבוצים, רבקה וילנד - מנהלת אגף החברה, שלומי אילן - התחדשות הקיבוץ, ודנה גורן - טיפול בעיות פרט בקיבוץ.

 

מה חשוב לכם לתקן?

קיים אבסורד בקיבוץ המתחדש בו השכיר העובד מקיבוץ מוגן לעיתים יותר מהחבר, זאת מאחר ולשכיר ישנן זכויות מתוקף דיני העבודה של מדינת ישראל, ואילו בין החבר לקיבוצו לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. הדבר מקבל ביטוי בעת הפסקת עבודה בקיבוץ, במקרים רבים ייהנה שכיר מתקופת הסתגלות ארוכה יותר של דמי אבטלה. גם במקרה זה וגם באחרים, אמירנו לקיבוצים היא לבסס את תקנון העבודה כך שיהיה לפי דיני העבודה הנהוגים במדינה, לא פחות מכך, אם יש יכולת כלכלית - עדיף לתת יותר.

 

במסמך ההנחיות, לצד זכויות, מוגדרות גם חובותיו של החבר למקום עבודתו, והתייחסות לחשיבות איש מקצוע בתפקיד מנהל משאבי אנוש. "נושא העבודה מרכזי בקיבוצים, ויש לנו רצון שהמסמך שהוצאנו יביא קיבוצים להתנהל לפי ההנחיות בו, שהן מידתיות. אשמח להגיע לכל קיבוץ שירצה לדון בהנחיות לשימושו" מבטיחה שלומית.

 

לחוברת הזכויות וחובות החבר/ה העובד/ת בקיבוץ המתחדש - לחצו כאן

 

מחלקת משאבי אנוש
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים