שנתון מס' 7, 2010 - הנתונים מוכיחים - צמיחה בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

הנתונים מוכיחים - צמיחה בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.4.2010

שנתון מס' 7, 2010

יותר הכנסות ורווחים, מאות משפחות צעירות חדשות הביאו להצערת אוכלוסיית הקיבוצים ולגידול ביילודה

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: "גם בשנת המאה לקיבוץ אנחנו שמחים לאכזב את המספידים ולהציג תנועה קיבוצית איתנה, עמידה, החיה את ההווה, וצופה אל העתיד".

 

שנתון התנועה הקיבוצית, בו נתונים מצרפיים של כלכלת 260 קיבוצים לשנות 2008 וגם נתונים מ-2009 מצביעים על המשך צמיחה כלכלית בקיבוצים, הן בתעשייה והן בחקלאות, ובמקביל, על שיפור הדרגתי במצב הדמוגרפי, בעיקר הודות לקליטה של מאות משפחות צעירות, שמביאות להורדת הגיל הממוצע בקיבוצים משנה לשנה.

 

את הנתונים אסף ועיבד רואה-חשבון עומר ברנע, מהאגף הכלכלי במטה התנועה הקיבוצית.

 

יותר הכנסות:

השנתון מתייחס לאיסוף נתוני 260 קיבוצים ב-2008, אז הסתכמו הכנסות הקיבוצים ב-27,830 מיליארד שקל, לעומת 26,138 מיליארד שקל בשנת 2007. סך הרווח הנקי היה 3.187 מיליארד לעומת 1.6 מיליארד ב-2007. (הנתונים הם ללא הכנסות תאגידים אזוריים)

 

מפילוח הכנסות הקיבוצים נמצא כי יש ירידה במספר הקיבוצים שמחזור ההכנסות שלהם פחות מ-30 מיליון שקל, ועלייה במספר הקיבוצים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם הוא בין 30 ל-60 מיליון שקל. הכנסתם של 120 קיבוצים - 48% מכלל הקיבוצים - היא עד 60 מיליון שקל. הכנסתם של 65 קיבוצים (כ-25%) נוספים היא בתחום שבין 60 ל-120 מיליון שקל, והכנסתם השנתית של 27% נוספים - מעל 120 מיליון שקל.

 

פחות קיבוצים בחובות, יותר מרוויחים:

מנתוני 2008 עולה עוד כי 13% מהקיבוצים (33 קיבוצים) לא הצליחו להתאזן כלכלית ב'שוטף'. מהצד השני של המתרס רשמו 100 קיבוצים רווח נקי של מעל 10 מיליון שקל. בעקבות עסקת תנובה שהזרימה לקיבוצים כמיליארד וחצי שקל גם קטן משמעותית מספר הקיבוצים להם הון עצמי שלילי, שנרשם ב-16% מהקיבוצים בלבד. בהקשר לכך מציין רו"ח עומר ברנע, מאגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית, שלראשונה זה עשרות שנים, החוב הממוצע לקיבוץ קטן יותר מההון העצמי הממוצע לקיבוץ".

 

דמוגרפיה - המשך שיפור הדרגתי:

על פי נתוני הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה גדלה אוכלוסיית הקיבוצים ב-2008 בכ-2.7% לעומת 2007 - תוספת של 3,400 נפש - ובסך הכל 126,700 נפשות - 1.7% מכלל החברה הישראלית.

 

יותר צעירים:

הנתונים המעודדים הם של הצערת אוכלוסיית הקיבוצים - חצי ממנה מתחת לגיל 30, כ-88% מתחת לגיל 65. הנתונים מעידים על המהפך הדמוגרפי במגזר הקיבוצים, הודות לכך ש-170 קיבוצים מדווחים על מהלכי קליטה לחברות או לשכונת הרחבה לצד הקיבוץ: בין השנים 2005 ל-2008 נרשם גידול של 15% בילודה, וגידול של 20% במספר הנפשות בין הגילאים 30 ל-34.

 

תלות בתאגידים או בענפים (נתוני 2009):

84% מהקיבוצים השיתופיים שענו לשאלה, ענו כי יש להם תלות בענפים או תאגידים של הקיבוץ. לעומתם, רק 26% מהקיבוצים המתחדשים שענו לשאלה, ענו תשובה חיובית לשאלה זו.

 

עבודה בענפי ותאגידי הקיבוץ:

43% מתוך הקיבוצים השיתופיים שענו על שאלה זו דיווחו כי למעלה מ-75% מחברי הקיבוץ עובדים בתאגידים או ענפים של הקיבוץ. לעומתם, רק 1% מהמתחדשים ענו שלמעלה מ-75% מחברי הקיבוץ עובדים בתאגידי או ענפי הקיבוץ.

 

תלות במקור הכנסה אחד:

תלות הקיבוצים המתחדשים במקורות הכנסה מרכזיים של הקיבוץ, כמו מפעל או ענף מרכזי, קטנה בהרבה מזו של הקיבוצים השיתופיים. 29% מהקיבוצים המתחדשים השיבו כי הם תלויים כלכלית במקור הכנסה עיקרי אחד, לעומת 82% מהקיבוצים השיתופיים שהשיבו כי כלכלתם תלויה במקור הכנסה עיקרי אחד. רו"ח ברנע מסביר זאת ברצונם של החברים בקיבוצים המתחדשים למצוא מקורות מכניסים יותר מאלה שהקיבוץ מציע להם, וגם מהעובדה שהקיבוצים השיתופיים הם קיבוצים חזקים כלכלית ברובם ועיקר חוזקם בא להם מאותם ענפים.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: "מיהרו להספיד את הקיבוץ. לאור המציאות, גם בשנת המאה לקיבוץ אנחנו שמחים לאכזב את מספידי הקיבוץ למיניהם, ולהציג תנועה קיבוצית איתנה, עמידה, החיה את ההווה, וצופה אל העתיד".

 

לשנתון בקובץ פי.די.אף - לחצו כאן

לכתבה באותו נושא בדף הירוק - לחצו כאן

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים