בין הגלבוע לרמה

בין הגלבוע לרמה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 21.3.2010

רשפים

צוות תנועתי ביקר ברשפים ובתל קציר

 

צוות היגוי של מטה התנועה, בראשות ולוולה עמו מנכ"ל התנועה, מרקי לוי, וממנהלי אגפים ומחלקות ביקר בקיבוצים הצפוניים רשפים ותל קציר. בשני הקיבוצים התמודדות לא פשוטה עם מציאות של אוכלוסייה מבוגרת, מיעוט מקורות תעסוקה והכנסות, צורך בקליטת חברים חדשים והצלחה במהלך ההתחדשות.

 

ברשפים דיווח איתן בלינקוב על קיטון בירידה הדמוגראפית ולצדה מהלכי קליטה לחברות וקידום שכונת הרחבה משותפת עם קיבוץ שלוחות השכן. בשנתיים האחרונות השקעה גדולה בפנסיה כדי להביא את ההקצבה לסכום הנדרש בתקנות הערבות ההדדית - כ-2,760 ₪. קיבוץ רשפים היה שרוי במשבר כלכלי וחברתי קשה בעשור האחרון. מאמצי ההבראה נמשכים, אבל קשיים אובייקטיביים כמו מיקום גיאוגרפי ומיעוט מקורות פרנסה ותעסוקה מעיבים על הצמיחה.

 

אורי שמיר ומוטי קומרוב, מלווי קיבוצי העמקים מטעם התנועה הציגו מצגת על מאזני הקיבוץ ממנה עולה כי מקורות הכנסת הקיבוץ הם מחקלאות, עבודות חוץ, השכרות. ניתן לראות שאחרי מכירת המפעל ירדו באופן דרסטי הכנסות הקיבוץ וההוצאות. החקלאות טובה, עודף תפעולי רב שנתי חיובי ונמצא בקו עליה. בדיון עלו מגוון נושאים והצעות בתחומים אלה.

 

ולוולה סיכם את הדיון וסקר את פעילות התנועה - הכנסת הקיבוצים לתוך הרפורמה בממ"י, מאבק להסדרת שימושים חורגים ושחרור היתרי בנייה, שדרוג תשתיות פיזיות, ותקנת פנסיה.

 

הצוות התנועתי בתל קציר

אורטי משבח

 

הביקור בתל קציר החל במבט מגדר המערכת המקיפה את הקיבוץ על שיפולי רמת הגולן, לא רחוק מהיכן שהיו הסורים עד למלחמת ששת הימים. צבי אורטנברג (אורטי) המזכיר המיתולוגי של תל קציר, מסיים בימים אלה קדנציה נוספת. הוא סקר את מצב קיבוצו בו מתגוררים 300 נפשות, מתוכם רק 96 חברים ו-52 ילדים, והיתר תושבים. אין בתי ילדים, יתחילו עם גיל הרך בשנה הבאה. החלו לקלוט חברים חדשים ושכונת ההרחבה כבר באכלוס. מצב הפנסיה טוב - משלמים קצבה של 2,900 ₪ לגמלאים, מספר מועט של חברים על רשת הביטחון, יש קרן עזרה הדדית. היעד של פרנסי תל קציר, קיבוץ סולידי מראשיתו, הוא לגדול ולהצעיר את היישוב, ולשמור על המקום כקיבוץ המקפיד על ערכיו המקוריים.

 

הכנסות הקיבוץ הן מחקלאות בלבד - אבוקדו ובעיקר בננות, לול פטם גדול ורפת משותפת בקשת. רווחיים, אולם יש לזכור שבחקלאות יש תנודתיות רבה, ציין נתי אייזיק, רכז המשק. מאזני הקיבוץ מראים על עלייה במחזור ההכנסות, בהוצאות מחייה עקב הפרשה גדולה לפנסיה. מתאם הולם בין עודף מישקי להוצאות מחייה. מצביע על ניהול מבוקר ואחראי. תזרים חיובי והוצאות מימון נמוכות.

 

בדיון העלו אנשי הקיבוץ מספר נושאים לדיון וטיפול: הוצאת אחזקת חוף גופרה למכרז חיצוני, תשתיות פיזיות ישנות ורעועות, ומחסור באמצעי ייצור (קרקע ומים). ולוולה שהיה ראש מועצת עמק הירדן 18 שנים ציין שבביקור בתל קציר הוא מרגיש כמו בבית, וששוב שתושבי האזור ימשיכו להפעיל את חופי הכנרת. הוא פירט נושאים בהם עוסקת התנועה למען קיבוצים מול מוסדות המדינה, הביע תקווה שבשבועות הקרובים ייחתם הסכם על זכאות לבנייה עם משכנתא בשטח הקיבוץ תוך החרגה של שטח הבניה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים