צוות יבחן מעמד אפוטרופוס בקיבוץ

צוות יבחן מעמד אפוטרופוס בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.3.2010

משתתפי כינוס אסיפת ארגון אהדה אישרו ברוב גדול את תקנון הארגון, שמאגד הורים ובני משפחה של אנשים עם מוגבלויות בקיבוצים. כמו כן, אושר הרכב המזכירות וממלאי תפקידים, תוכנית עבודה ותקציב אהדה ל-2010.

 

בהמשך לאסיפה השנתית, התקיים יום עיון בנושא אפוטרופסות, בדגש על היבטים ייחודיים לאפוטרופסות בקיבוץ. בתוך כמה הרצאות והסברים, מספר גדעון פלס (מחניים), יו"ר אהדה, הוחלט על הקמת פורום היגוי משותף, ללמידה ולגיבוש המלצות ודרכי פעולה לטיפול בבעיות שנתגלו בנושא מעמד אפוטרופוס בקיבוץ. בפורום ישתתפו נציגי אגף החברה של התנועות הקיבוציות, מחלקת הרווחה והפרט, המחלקה המשפטית, המרכז לייעוץ ולשיקום ואנשי ארגון אהדה. הפורום ייעזר, ככל הנדרש, במומחים מתחום העבודה הסוציאלית, בנציגי עמותות לאפוטרופסות.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים