נוהל חדש לטיפול בפניות פרט של חברי קיבוץ

נוהל חדש לטיפול בפניות פרט של חברי קיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.3.2010

דנה גורן

התנועה: תפקידנו - שותף ומשענת לחבר ולקיבוץ בדרך לפתרון מחלוקות

 

מזכירות מטה התנועה החליטה על הסדרת נוהל טיפול בפניות פרט של חברי קיבוץ המבקשים סיוע. על פי הנוהל החדש, אותו ניסחו עו"ד מיכי דרורי, רבקה וילנד, עמרי כנען ועמיקם אסם, יתחיל הטיפול בפניה קודם כל בתוך הקיבוץ, בניסיון להגיע לפשרה. לשם כך, ממליצה מזכירות התנועה על הקמת צוות פנימי בכל קיבוץ, והוא אשר יטפל בפניות הפרט, בדרך למציאת פתרון במחלוקת בין חבר לקיבוצו. הצוות צריך לפעול בכלים ניהוליים ודמוקרטיים, לפי החלטות ותקנון הקיבוץ ובית המשפט. במידה ולא ימצא פתרון בדרך של טיפול פנימי בקיבוץ, ניתן לפעול למוסדות התנועה שתיכנס לתמונה באמצעות מחלקותיה כשותף ומשענת לקיבוץ ולחבר בדרך למציאת פתרון.

 

הכתובת התנועתית הראשית לפניות תמשיך להיות דנה גורן (עין החורש), מנהלת מחלקת הפרט התנועתית, שמטפלת בכ-170 פניות פרט בשנה בממוצע. היא תיכנס לטיפול בפניית חבר אשר לדעתו ולהרגשתו עניינו אינו מטופל כהלכה על ידי הקיבוץ ומוסדותיו. פעולתה של דנה היא כגוף מייעץ ומפשר, ובתור שכזה מגמתה להגיע לפתרון מוסכם של מחלוקת בין הקיבוץ לחבר. דנה לא פועלת לבד, אלא פועלת בשיתוף ובתאום עם הנהלות הקיבוצים ועם הרכזים האזוריים - מלווי הקיבוצים, המייצגים את התנועה בקשר עם הנהלות הקיבוצים.

 

ייעוץ משפטי ללא תשלום

 

באשר לסעד משפטי הנדרש מעת לעת במחלוקות, נכתב במסמך כי במידה ועולה צורך בייעוץ (ולא לייצוג) משפטי לחבר או לקיבוץ יינתן הייעוץ על ידי המחלקה המשפטית של התנועה, שאנשיה מטפלים במהלך השנה במאות פניות של חברים והנהגות קיבוצים. מודגש כי ייעוץ לחבר קיבוץ יינתן בידיעת הנהלת הקיבוץ ו"הצד השני" - אם קיים כזה, ובשאיפה - לייעוץ משותף.

 

מנסחי הנוהל החדש לקחו בחשבון גם תסריט בו מגיעים החבר והקיבוץ למצב בו מחלוקת ביניהם מחייבת הכרעה. במקרה כזה מומלץ לפנות למוסד לבוררות ולגישור שיכריע בין הצדדים. המלצת המנסחים היא לכלול חובת בוררות במוסד בתקנון הקיבוצים כולם.

 

בסיום המסמך מדגישים מנסחי הנוהל שיש לעמוד על כך שבכל ההליכים הננקטים, יישמרו מעמד וזכויות חבר, הקיבוץ והתנועה.

 

לאתר מחלקת הפרט
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים