30 שנה למותו של יגאל אלון ז"ל
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

30 שנה למותו של יגאל אלון ז"ל - 

דברים שנשא זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית באזכרה לזכרו

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.3.2010

אחת לשנה באים אליך יגאל. לזכר אותך, לספוד לך ולהתגעגע אליך.

 

שלושים שנה חלפו מאז הלכת, ואצלנו בתנועה הקיבוצית רוחות חדשות מנשבות בחצרותינו, חלקן מרעננות ויפיחו בקהילתנו התנערות והתחדשות, אך יש בהן רוחות עזות, הבאות ממדבריות צחיחים ורחוקים שבכוחן להרוס את שבניתם הראשונים, אתה ובני דורך בעמל רב ובכוח אמונה גדולה ולסחוף את האמיתי, המיוחד והיפה.

 

בימים הקרובים אנחנו מתחילים את אירועי 100 שנות קבוץ.

 

התנועה הקיבוצית אחרי שנות משבר נמצאת בתהליך של צמיחה כלכלית ודמוגרפית. מתוך 257 קבוצים ישנם עדין 10 קבוצים הזקוקים לטפול פרטני, וגם הם, אני מאמין, יצאו מהמשבר, אבל חשוב יותר יגאל, הבנים חוזרים הביתה. בשנה האחרונה 1500 בנים וצעירים חזרו הביתה לקבוץ, לחברות מלאה.

 

היום כאשר אנחנו נפגשים כאן לציון שלושים שנה למותך, בשנת ה-100 לקבוץ, ראוי לנו לזכר ולהזכיר לעצמנו ולאחרים שחלוציות והיאחזות, בניין הארץ, קביעת גבולותיה והגנה עליהם, אלו אינן מלים ריקות וקלישאות. אנחנו, ממשיכי חזונך, כתבנו את קורותיה של ישראל, לא בנאומים נמלצים אלא בידינו, בזיעתנו, בדמעותינו ובדמנו - זוקפים היום את ראשנו בגאווה, גם אם ישנם בחברה הישראלית מי ששכחו או שאינם רוצים לזכור ולהזכיר אותנו ואת חלקנו.

 

בניסן תש"ח הקדיש נתן אלתרמן את טורו השבועי לפלמ"ח, במלאת לו שבע שנים. את מילותיו האוהבות תחת הכותרת מסביב למדורה חתם במשפט: "למולכם האומה על סיפו של הדרור משתחווה ובוכה הבינוה".

האמה כבר לא משתחווה יגאל. יותר ויותר מתחזק בלב החשש שבאומה של היום רבים אינם זוכרים עוד למי ועל מה הם צריכים להרכין את ראשם.

 

רבים מן הדברים שבהם האמנת, נמוגו זה מכבר ממעגלי החיים שלנו ומנופה של הארץ. הרוח, יגאל, זו שנשבה באוהלי הפלמ"ח, במסעות במדבר, על הדשא בקבוץ, בצריפי התנועה ומסביב למדורה - איננה עוד.

 

גם השלום, חזונך הענק, זה שדבר על שכנות טובה של יהודים וערבים החיים אלה בצד אלה - עדין רחוק מאתנו.

 

וכאן, סביב קברך, נאספים מדי שנה נציגיו של שבט הולך וכלה, שהשיבה כבשה את יפי בלוריותיו. זהו שבט המתגעגעים אל החברות הייחודית והנפלאה שצמחה ופרחה באוהלי הפלמ"ח, המנסים להפיח אש של אמונה וחזון בגחלי מדורותיו, לחמם את הלב בתום החלומות של נעוריו, וברעות זו ש"נשאוך בלי מלים, אפורה, עקשנית ושותקת". שבט המקווה ומייחל לשובם ולתחייתם מחדש של כל אותם הערכים שבהם האמנת - האמנו עד כלות: השורשיות, הקשר לאדמה ולנוף, האמונה בשוויון ערך האדם ובעבודה כערך, השלום בין העמים, החלוציות, השותפות והערבות ההדדית, ההתנדבות, ההתגייסות לכל משימה לאומית, המעורבות והאחריות, השיתוף, החברות - הרעות כערך וכנכס, כל מה שלמענו לחמת והיית לו סמל.

 

בעיני כולנו היית סמלו של הדור החדש שהצמיחה ההתיישבות החלוצית הציונית בארץ הזאת. בן הארץ, הצבר יפה התואר, הלוחם, המפקד איש התנועה, המנהיג המדינאי - ובתוך כל אלה

ומעבר להם - הרע והחבר.

 

יגאל שקידש את הרעות, שטיפח מעגלים רחבים של חברות - בגנוסר, בתנועה, במפלגה, בפלמ"ח, בהגנה, בצבא, בעמק הירדן, בגליל, בערי הארץ ובכפריה, עם עמך - כמו עם אנשי שם ומדינאים דגולים - באוהלי קידר כמו בהיכלי שן, על אלה הרי אמרת: "רכוש אין לי והון אין לי, הנכס הגדול ביותר שיש לי הם חבריי".

 

ואפשר שדבריך אלה הם ההסבר מדוע ככלות שלושים שנה לאחר שהלכת מאתנו, אנו זוכרים בהוקרה ובהערכה את יגאל המנהיג, המדינאי והמפקד, ויותר מכל - עדין מתגעגעים ליגאל החבר.

 

בימים הרחוקים ההם של שלהי מלחמת העצמאות, בטרם ירד ה"ציזבטרון" מן הבמות, שרו חבריו את מלותיו של חיים חפר על הפלמ"חניק המחפש את המחר.

איך הפלמ"חניק למחר נושא עיניים.

 

"הוא מחפש את המחר" אומרות מילות השיר "והוא ימצא אותו לבטח"!

 

אנחנו ממשיכים לחפש את המחר, יגאל, והוא יבוא, יבוא לבטח !

 

יהי זכרך ברוך.

 

 זאב (ולוולה) שור

 מזכיר התנועה הקיבוצית

 

אביב חלדו 2010: שובו של יגאל אלון, אלי אשכנזי, הארץ, 9/3

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים