זכותך

זכותך

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.3.2010

לאור שאלות שהגיעו לאחרונה באשר לזכויות משפחה חד-הורית בקיבוץ המתחדש אני מפנה למסמך שגובש במטה התנועה בו מאוגד מידע המגיע למשפה חד-הורית, מהמדינה ומן הקיבוץ, כתוצאה ממעמדן. המסמך הוא עבודה משותפת של ד"ר סמדר סיני מהיחידה לקידום נשים, עו"ד יעקב אברהמי מהמחלקה המשפטית במטה התנועה, ועו"ד אליסיה לרנר מהמחלקה המשפטית בנעמת.

 

במסמך מידע על הנחה בארנונה, נקודות זיכוי במס הכנסה, מענק לימודים חד-שנתי מביטוח לאומי, זכאות לרשת בטחון וזכויות במקום העבודה, מזונות, דיור, פנסיה ומיסוי.

 

את המסמך ניתן למצוא בכתובת www.kibbutz.org.il/nashim/.

 

במקרי פירוד או גירושין, מומלץ לקיבוץ ולבני הזוג לפנות לקבלת יעוץ ראשוני עם המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית, וכן מומלץ למעוניינים לפנות לייעוץ משפטי בנעמת. בנושא הטבות מומלץ לפנות לאתר המוסד לביטוח לאומי: www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים